Potyczki z Jeannie

Potyczki z Jeannie

Czytaj Dalej

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

Szwedzi zaskoczeni pojawieniem się okrętów pol-skich zrezygnowali z wysadzenia desantu na Helu i zawrócili do swych baz. Na zgrupowane na małej przestrzeni okręty szwedzkie wypuszczone zostały brandery z materiałami łatwopalnymi.