Potyczka o Preah Vihear (2008)

Potyczka o Preah Vihear (2008)

Czytaj Dalej

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

Po krótkiej potyczce przeciwnicy rozeszli się, lecz nazajutrz spo-tkały aż 24 okręty szwedzkie.

Omów krótko najważniejsze reformy WP Rolnej w latach 2004 - 2008

najważniejszym elementem reformy -  UPROSZCZENIE WPR - potrzebne ze względu na coraz większy stopień skomplikowania mechanizmów poszczególnych rynków rolnych

silniejsze powiązanie produkcji rolnej z potrzebami rynku - efektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności...

Wymień imiona i nazwiska 6 prezesów Rady Ministrów z lat 1989 - 2008

• Tadeusz Mazowiecki 12.09.1989-12.01.1991 

• Jan Krzysztof Bielecki 12.01.1991-23.12.1991

• Jak Olszewski 23.12.1991-10.07.1992

• Hanna Suchocka 11.07.1992-26.10.1993 

• Waldemar Pawlak 26.10.1993-6.03.1995 

• Józef Oleksy 7.03.1995-7.02.1996 

• Włodzimierz Cimoszewicz 7.02.1996-31.10.1997 

• Jerzy Buzek...

WIEŻA NR 1 (2008) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Wieża nr 1 - Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, malarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach – praca wykonana ze stali nierdzewnej, powstała w 2008 roku – znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H przy ulicy...

System ulg i zwolnień w polskim systemi podatkowym na rok podatkowy 2008

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2008roku: wymień i opisz rodzaje ulg, odliczeń oraz progi podatkowe. Spis treści: I. Progi podatkowe 1 II. Rodzaje ulg w polskim systemie podatkowym 1 1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem 1 2. Ulga rehabilitacyjna 1 3. Ulga na Internet 2 4. Ulga pro-rodzinna 3 5. Darowizna 3 A. Darowizny na cele pożytku publicznego 3 B. Darowizny na cele kultu religijnego 3 C. Darowizny na cele krwiodawstwa 4 D. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na ...

Bankowość i finanse WSTiH 2008

BANKOWOŚĆ I FINANSE LITERATURA (podręczniki) * J. Kukulski, J. Pluta - karty płatnicze-teoria i praktyka, 1988 * L. Stecki - karty kredytowe, 1988 * A. Bursy ? karty płatnicze- przewodniki finansowe * J. Głudowski, J. Szmbelańczyk ? bankowość (podręcznik dla studentów), 1999 r. * L. Oręziak, B. Pietrzak ? bankowość na świecie i w Polsce, 2001 * E. Pietrzak, M. Markiewicz ? finanse, bankowość i rynki finansowe * W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński ? banki,

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Bibliografia 1. J. siodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa ? geneza i rozwój. Wyd Naukowe PWN W-wa 2004 2. Współczesna gospodarka światowa, praca pod red. A.B Kisiel-Łowczyc, Wyd. UG Gdańsk 2003 3. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002 GOSPODARKA ŚWIATOWA ? JEJ ISTOTA I STRUKTURA Gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na ...

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Spis treści: Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy 2. Hipotezy badawcze 3. Metodyka pracy 4. Układ pracy 5. Ocena źródeł i literatury 6. Podstawowe pojęcia Rozdział I Budżet publiczny 1.1 Pojecie budżetu 1.2 Historia powstania budżetu 1.3 Zasadnicze funkcje budżetu 1.4 Zasady budżetu 1.5 Struktura budżetu Rozdział II Dochody w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego 2.2 Rozwój samorządu terytorialnego ...

Międzynarodowa polityka turystyczna WSTiH 2008

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA TURYSTYCZNA ISTOTA POLITKI TURYSTYCZNEJ ? 7.10.2008 r. Zakres polityki turystycznej w skali krajowej i międzynarodowej. Termin polityka turystyczna może występować w podwójnym znaczeniu: 1. Z jednej strony odnosi się do praktycznej działalności środków decyzyjnych (zazwyczaj państwowych), które przy pomocy określonych środków dążą do osiągnięcia zamierzonych celów w zakresie turystyki. 2. Z drugiej strony, używany jest w odniesieniu do ...

Czynniki rozwoju turystyki międzynarodowej WSTiH 2008

CZYNNIKI ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ WPROWADZENIE DO TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ - 7.10.2008 r. Turystyka międzynarodowa to kategoria turystyki obejmująca ogół czynności osób, które podróżują i przebywają poza krajem stałego zamieszkania w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych dłużej niż 24 godziny i nie dłużej niż rok. Turystyka międzynarodowa i zagraniczna Niektórzy polscy autorzy nie różnicują pojęć turystyki międzynarodowej i zagranicznej.