Potwory i krytycy

Czytaj Dalej

Zwolennicy i krytycy globalizacji

Krytycy globalizacji wskazują przede wszystkim na jej negatywne efekty -marginalizację pewnych regionów i krajów, rosnącą i destabilizującą słabsze gospodarki, żywiołowość przepływów kapitałów w ramach globalnego systemu finansowego, coraz trudniejszą do wykrycia korupcję oraz operacje prania brudnych pieniędzy na dużą skalę, a także rozwijające się na fali globalizacji, trans narodowe syndykaty zorganizowanej przestępczości.

Doktryna demokracji i jej krytycy

Krytykowano też system diet, który umożliwiał biednym czynny udział w polityce (drażnienie oligarchów). Arystoteles krytykował taki stan, gdy „rolę rozstrzygające grają każdorazowo uchwały, a nie prawo.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

Argumenty Dahla na rzecz postępowania demokratycznego:

- sprzyja wolności w stopniu nieosiągalnym w innych trybach postępowania

- przyczynia się do rozwoju człowieka poprzez autonomię moralną oraz samookreślanie

- pozwala dochodzić interesów według wzorców wspólnych w społeczeństwie obywatelskim

W...

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...

Potwory z głębin - węże morskie

Równie tajemnicze istoty zamieszkują głębiny mórz i jezior. Już od stuleci żeglarze opowiadają le­gendy o gigantycznych wężach morskich. Wszyst­kie te opowieści zostały spisane w 1555 roku przez szwedzkiego arcybiskupa. Olausa Magnusa. Po przeanalizowaniu powtarzających się w opowie­ściach...

POTWORY

Wkrótce i inni świadkowie twierdzili, że widzieli potwora. Znany właściciel cyrku ofiarował 20 000 funtów sterlingów za potwora, ten jednak oparł się wszelkim pokusom.