Potworny regiment

Czytaj Dalej

REGIMENT

buława regimentarza; dawn. regimentum 'kierownictwo'. Regimentarz w Polsce od XVII w.

Regiment

od regiment 'pułk')