Potwór z Florencji (książka)

Czytaj Dalej

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Ale gdy po pewnym czasie znowu zajrzymy do tej "Historii szlacheckiej z roku 1811 i 1812" stwierdzimy, ile tu jeszcze różności. Na przykład historia z zajazdem (przedstawiająca zwykłe bezprawie), czy scena w karczmie wystawiająca szlachcie dziwne świadectwo.

Recenzja książki "Kamienie na szaniec"

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż książka dostarcza nam wiedzę o drugiej wojnie światowej, ukazuje walkę młodzieży z okupantem, jak również wyglądało życie w okupowanej Warszawie i działalność organizacji konspiracyjnych.

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

"Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba". Opowiedz o książce zakończonej tak bezczelnym zdaniem

Z jednej strony jest on określany przez własną naturę, własną cielesność, z drugiej strony jest kształtowany przez dziedzictwo kultury, członkiem określonej społeczności, która mu narzuca pewne stereotypy, z tego też powodu nie może żyć dokładnie tak jak by chciał, jak by wynikało to z jego natury.

Czesław Miłosz - O książce

Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty wieczór na cichych wodach jak w prozie Conrada, ani chórem faustowskim niebo nie zagada i czoła zapomniany dawno śpiew Hafisa chłodem swoim nie dotknie, głów nie ukołysze, ani Norwid surowe nam odkryje prawa dziejów, które czerwona przesłania kurzawa.

Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”

Żony więźniów były zastraszane i grożono im aresztowaniem, utratą pracy, odebraniem dzieci i radzono zerwanie kontaktu z więzionym mężem i przeprowadzenie rozwodu. Psychiczne dręczenie więźniów przeprowadzane było z sadystyczną precyzją, dzięki ...

Zasady znakowania książek i czasopism

„add-on” – zawierający informację o numerze czasopism lub seryjnym.

Recenzja książki pt.: "Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika" autorstwa Mariana Biskupa

Nazwisko Kopernika wiąże się powszechnie z jego epokowym odkryciem, które budziło i budzzawsze będzie głównie zainteresowanie wśród naukowców, badających życie Wielkiego torunianina, jak i ogół społeczeństwa : ,,Wstrzymał Słońce, ruszZiemie, takie wydało go plemię" Marian Biskup dostrzegł potrzebę ...

Jak powstawała kopuła na katedrze Maria del Fiore we Florencji?

Jeden z mistrzów proponował, by zamiast wznosić rusztowanie, wypełnić katedrę ziemią zmiesza z niewielkimi monetami. Kopułę zbudowano by na tym oparciu, dość łatwo radząc sobie z centrowaniem, natomiast po ukończeniu prac mieszkańcy miasta w pogoni za miedziakami mieli usunąć ...

GWIAZDA. Książka składkowa

1846 przez Z. „Tygodnik" podniósł początkowo rękawicę, polemizując z G. CHMIELOWSKI Z dziejów postępu i reakcji u nas, w; Prawda.

KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej

Oprócz recenzji, bibliografii druków i zawartości czasopism w układzie działowym prowadzono w K. wznowił zespół wydawców pod firmą Zakładu Bibliogr. ; bibliografię bieżącą zamieszczano w dodatku pt.

KSIĄŻKA. Spółka Nakładowa „Książka"

Marksa, Engelsa), oraz utwory z literatury pięknej w starannej szacie graficznej. Zgrupowała postępowych pisarzy związanych z PPS, zapewniając im poza honorariami udział w zyskach, roztoczyła opiekę nad debiutantami.

KSIĄŻKA, placówka wydawniczo-księgarska

1944 w Lublinie, 1948 połączona z wydawnictwem PPS Wiedza w wydawnictwo —» Książka i Wiedza. Z dziejów legalnych wydawnictw KPP 1918-1937, W.

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW."

", wydawnictwo utworzone 1948 w Warszawie przez KC PZPR z połączenia spółdzielni wydawn. W 1964 wydana została Antologia pamięci, gromadząca wiersze, pamiętniki, fragmenty prozy związane z walką narodu pol.

KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej

znaleziona przez Gabryellę i czytana przy kominkowym ogniu") i 1848 (z podtyt. 2-3 Pism, Warszawa 1861, z notką usprawiedliwiającą nieukończenie utworu; rozdz.

LEVIATHAN. Książka składkowa

ideałem moralnym a deprawującym działaniem cywilizacji pieniądza (zwł. INGLOT Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich wiatach 1832-1851, W.

ŁĘTOWSKI JULIAN, właśc. Władysław Książek

Do najciekawszych należą nowele ze zbioru Nowocześni bohaterowie (1888), m. Zainteresowanie tematyką orientalną, zaznaczone w dramatach znalazło też wyraz w tomiku Sonety i ghazele (wyd.

MODLITEWNIKI, książki z modlitwami dla osób świeckich

zostały z czasem zmodernizowane i zastąpione przez m. stowarzyszeń składających się z członków umiejących czytać. korzystali z także poeci, których zbiory nie wiązały się z praktyką rei.

NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii

w Warszawie 1934-39 (10 z. i spraw biblioteczno-bibłiofilskich, dział sprawozdawczy z książek nauk.

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy

z dziedziny literatury i humanistyki, wyd. Klimowicz, od 1967 Z. wstępny - często w formie wywiadu lub dyskusji z pisarzami, krytykami, wydawcami, bibliotekarzami.