Potters Marston

Czytaj Dalej

Mistrzowie franciszkańscy po Bonawenturze - Roger Marston

Uczniem Jana Peckhama w Paryżu był Roger Marston. Działał p o t em takżew Oksfordzie i Cambridge ( zm. 1 3 0 3 r.). W Anglii napisał swe: Quaestiones disputataede emanatione aeterna, de statu naturae lapsae, de anima\ cztery Quodlibeta.

W jego poglądach panował czysty bonawenturianizm. Uznawał on...