Potters Bar

Czytaj Dalej

Poezja wobec rewolucji - Rewolucjonista w barze „Pod Zdechłym Psem”

Pragnie zmierzyć się z duszą i ciałem przy-rody (Brzoza), przecierpieć parę „czarnych godzin” melancholii, wychylić „szklankę mocnejpoezji / szklankę czarnego wina”, (Poeta i trzeźwi), przyjrzeć się własnej twarzy w lustrachbaru „Pod Zdechłym Psem” (Bar „Pod Zdechłym Psem”).

BAR ADAM

BAR ADAM, ur. Turowska-Bar); Biul.

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar, dramat franc. STEFANOWSKA Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza, w: Przemiany tradycji barskiej (zbiór.

BAR

Jej staraniem ufortyfikowany i rozbudowany, stał się Bar silną twierdzą na pograniczu turecko-tatarskim, kilkakrotnie zajmowaną przez Tatarów i Kozaków, a w 1672-99 należącą do Turcji; 29I I 1768 zawiązano tam konfederację barską; zob.

BAR KOCHBA

W 1950-60 odnaleziono kilkanaście listów Bar Kochby.

BAR W FOLIES BERGERE

Obraz (1881) Edouarda Maneta, Londyn, Courtauld Institute Gall.; jasnowłosa Suzon, znana bywalcom lokalu, stoi między kontuarem a lustrem, w którym odbija się sala i publiczność.

BAR (1)

(gr. Antibaris, łac. Antibarum, wł. Antivari), Abpstwona wybrzeżu czarnogórskim (Jugosławia). Chrześcijaństwo byłotu znane już w III w.

Bpstwo B. występuje w poł. VIII w. jako sufr. Dyrrhachium(słow. Drač, obecnie Durrësi w Albanii) podległej patriarszeKonstantynopola; po zajęciu Draču 989 przez...

BAR (2)

konfederacja ( ->- konfederacja barska) ;od 1793 B.

BARDESANES, Bar Daisan

  Bardenhewer I 364-371; F. Haase, Zur Bardesanischen Gnosis (TU 34, 4), L 1910; W. Haase, Neue Bardesanesstudien, OC 24(1924) 129-140; tenże.

BAR KOCHBA

zmieniono imię ben [bar] Koseba na ben [bar]Koz[i]ba („Syn kłamstwa"). Milik, Une lettre de Simeon bar Kochba, RB 60 (1953) 276-294; P. Bardtke, Die Handschriftenfunde in der Wüste Juda, B 1963, 64-78, 81-82; CH.

BAR SAUMA, Barsumas

Bardy, DHGE VI 946-947; H.

BAR SALMA, Barsauma, Barsumas

7000 monofizytów; wszczął walkę przeciw patriarsze Babowowi bardziejze względów prestiżowych niż dogm.

BAR KOCHBY POWSTANIE 132-135.

Wybuchło powstanie pod wodzą Szymona Bar Kochby (zm. Bar Koch-ba został zabity w czasie obrony twierdzy Betar.

DIONIZY BAR SALIBI

Discours de Jacques (Denys) Bar Salibi à l'intronisation du patriarche Michel le Syrien, JA 10(1908) 87-115); nominację przyjął po przeniesieniu patriarchatu do Mardinu. Bar Salibi against the Jews I, Lei 1906), F.

ELIASZ bar SZINAJA

ur. 11 II 975 w Nisibis (obecnie Nusaybin w pd.-wsch. Turcji), zm. po 1049, mnich syr., pisane nestoriański.

Po przyjęciu 994 święceń kapł. przebywał w konwencie św. Symeona nad Tygrysem; 1002 został bpem Bet Nuhadra, a 1008 abpem Nisibis. Napisane przez niego w języku syr. i arab. dzieło Kronika (wyd...

Zatrucie barem

Na ośrodkowy układ nerwowy bar działa depresyjnie.

Bar Kochba

„Syn gwiazdy", przydomek o znaczeniu mesjańskim, nadany Szymonowi bar Kozeba, inicjatorowi powstania Żydów (132-135 r. Badania archeologiczne, prowadzone w roku 1951 w Wadi Murabba'at na wybrzeżu Morza Martwego, wydobyły dwa krótkie odręczne pisma Bar Kochby.

LAROTHLERE, w. w dep. Aube, między Brienne a Bar-sur-Aube

1 II 1814 doszło tu do starcia między głównymi siłami Napoleona a Armią Śląską Bliichera, wspieraną przez część Armii Czeskiej Schwarzenberga.

Po taktycznym sukcesie 29 I pod Brienne Napoleon pozostał w tym mieście, przede wszystkim po to, by zajmując przez kilkadziesiąt godz. pole bitwy...