Pottenstein (Niemcy)

Pottenstein (Niemcy)

Czytaj Dalej

"Niemcy" streszczenie

        CZAS I MIEJSCE AKCJI: Akcja dramatu toczy się podczas II wojny światowej, pod koniec września 1943 roku. Jej miejsce to niemieckie miasto Getynga (akt II i III) oraz okupowane kraje Europy: Polska, (akt I, odsłona I), Norwegia (akt I, odsłona II)  i Francja (akt I, odsłona...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Widzieliśmy, jak po rewolucji francuskiej  i po Napoleonie Europa odzyskała z powrotem niepewny pokój, oparty na nieco zmodernizowanych stosunkach politycznych sprzed lat pięćdziesięciu. Stal, kolej żelazna i parowce nie miały aż do połowy w. XIX żadnych politycznych następstw. Lecz ferment socjalny...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

W końcu XIX w. Wielka Brytania postanowiła zerwać dotychczasową politykę „wspaniałego odosobnienia” i zwróciła się do Niemiec z propozycją zacieśnienia współpracy. Niemcy nie były jednak chętne do współdziałania z Wielką Brytanią i odrzucali stale składane przez nią oferty. Rząd niemiecki...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Pozycja i uprawnienia Bundesratu wobec Bundestagu (Niemcy)

- Bundesrat nie jest organem kadencyjnym – jej skład zależy od zmiany rządów krajowych, a o jej obliczu partyjno – politycznym decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych 

- Rada Związkowa jest organem, za pośrednictwem którego władze krajowe biorą udział w kształtowaniu woli federacji

-...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

Niemcy - Informacje ogólne

Niemcy:pow: 356.7 tys

lud. 81.4

Stol: Berlin

Niemcy podzielone są na 16 landów.

Krainy geog.

1. Alpy,

2. Wyż Bawarska

3. Średniogórze Niemieckie

4. Niz. Niemiecka

Rolnictwo: W produkcji sera masła mięsa są w czołówce, klimat sprawia że są tu obszary nadające się do uprawy owoców warzyw...

Faszystowskie Niemcy jako przykład państwa totalitarnego

30 stycznia 1933 r., po raz pierwszy, pojawiła się informacja, o "potworze z Lochness" i był by to prawdopodobnie jedyny potwór o jakim usłyszałaby Europa, gdyby nie Adolf Hitler, który dokładnie tego samego dnia został mianowany kanclerzem Niemiec.

Tego właśnie dnia, rozpoczął się początek...

Niemcy po II wojnie światowej

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Niemiec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odłączono Czechy, Austrię, Alzację i Lotaryngię, Pomorze, Śląsk, Warmę i Mazury) Utworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory...

Niemcy - od rozbicia do zjednoczenia

Po wojnie pokonane Niemcy znalazły się w strefie wpływów czterech zwycięskich mocarstw: USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR, z których każde kontrolowało wydzieloną strefę. Berlin znalazł się w części radzieckiej, ale jako stolica został także podzielony na cztery sektor. W 1948 roku Armia Czerwona...

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Powstanie i rozwój faszyzmu (Niemcy i Włochy)

Współcześni ludzie niezwykle dziwią się jak było możliwe powstanie tak zbrodniczego systemu władzy, który w konsekwencji wywołał największą wojnę w historii ludzkości. Musimy się zatem w czuć w atmosferę panującą w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Miała to być ostatnia wojna, która...

Przesiedlenia Niemców z Europy Środkowej - zakres i znaczenie polityczne

„Gehenna” narodu niemieckiego na przyszłych „polskich ziemiach odzyskanych” zaczęła się już na przełomie 44/45, kiedy to na rozkaz władz hitlerowskich ogłoszono przymusową ewakuację mieszkańców Prus Wschodnich , Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Śląska.

Decyzję o przesiedleniach Niemców z...

NIEMCY. Sztuka w 3 aktach z epilogiem, dramat L. Kruczkowskiego

NIEMCY. Sztuka w 3 aktach z epilogiem, dramat L. Kruczkowskiego, powst. na przełomie 1948/49 (pierwotny tytuł Niemcy są ludźmi), druk. fragm. w tyg. „Odrodzenie" 1949 (akt I nr 12, akt II nr 33, Epilog nr 46), wyst. w Krakowie 1949, wyd. w Warszawie 1950 w tomie Dramaty (wraz ze sztuką Odwety). Geneza utworu...

NIEMCY

Nazwa pochodzić ma od przezwiska zach. sąsiada Słowian, mówiącego niezrozumiałym dla nich językiem, nie znającego języków słowiańskich, a więc jakby niemego, prawdop. jednak pochodzi od wymienianej przez Tacyta nazwy jednego z plemion germańskich - Nemetes. Germańska gwałtowność, \ac. furor...

Niemcy od królestwa do cesarstwa Ottonów

-  osłabienie władzy królewskiej

-  utrzymanie się formalnej jedności królestwa

-  od poł. IX w. tworzyły się księstwa plemienne – Saksonia, Bawaria, Frankonia, Szwabia

-  system lenny, dobra dziedziczne – alodia

-  911 r. – śmierć Ludwika V Dziecięcia, ostatniego Karolinga

-  walki między...

Opanowanie Inflant przez Niemców

-  1198 r. – mianowanie biskupem inflanckim Alberta z Bremy

-  realizacja planu utworzenia państwa kościelnego nad Dźwiną

-  1201 r. – Ryga

-  1202 r. – założenie zakonu kawalerów mieczowych – rekrutacja ze zubożałego rycerstwa niemieckiego

-  1207 r. – Albert poddał Inflanty Filipowi szwabskiemu...

Niemcy w latach 1919 - 1933 (republika weimarska). Sytuacja wewnętrzna

 

Niemcy przegrały I wojnę światową i były obok Rosji największym przeciwnikiem systemu wersalskiego, którego mocą utraciły 1/8 swego dawnego terytorium - pełnego bogactw naturalnych, pozbawione zostały kolonii i rozbrojone (zdemilitaryzowane).

Niemcy uważały postanowienia traktatu wersalskiego (28 VI...

Niemcy w II wojnie światowej

 

Niemcy uznane za winne wywołania I wojny światowej, zostały zobowiązane do wyrównania części spowodowanych przez ten konflikt szkód. Uznały te rozwiązania za krzywdzące (dyktat) i były zdecydowane doprowadzić do zniesienia traktatu wersalskiego i stworzonego przez ten układ systemu.

Prowadzona przez...