Pott Row

Pott Row

Czytaj Dalej

DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa)

 

DEFINICJA NORMALNA (definicja rów­nościowa) ang. normal definition; fr. definition normale; nm. Normaldefinition, normale Definition

metod. Określenie, w którym wyrażenie definiujące i wyrażenie definiowane są od siebie wyraźnie odróżnione (czego nie ma w —> definicji aksjomatycznej), a ich zakresy są...

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów)

 

PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów) ang. topological psychology; fr. psycho­logie topologique; nm. topologische Psycholo­gie

Kierunek w obrębie —> psychologii po­staci zapoczątkowany przez K. Lewina, który teorię postaci zastosował do szerszej dziedziny działalności...

Rów odwadniający

R. wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego oraz odprowadzenia jej poza teren odwadniany; stosowany jako powierzchniowy element → odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie lub wykopów budowlanych.

Rów odwadniający opaskowy

R. okalający wkop udostępniający, → wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego; stosowany przy odwadnianiu kopalni jako element odwadniania otwartego.

UMOCNIENIE ROWU

UMOCNIENIE ROWU — zabezpieczenie skarpi dna rowu przed działaniem płynącej wody.