Potsdamer Platz (metro berlińskie)

Czytaj Dalej

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Porozumienie podpisane w Berlinie 27 września 1940 r. przez ministrów zagranicznych Niemiec Joachima von *Ribbentropa, Włoch Galeazzo *Ciano i Japonii Yosuke *Matsuo-kę, było rozszerzeniem *paktu stalo­wego z 22 maja 1939 r. Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z...

Mur berliński

Od sierpnia 1961 do listopada 1989 system umocnień długości 155 km oddzielający Berlin Wschodni, stolicę Niemieckiej Republiki Demokratycznej od Berlina Zachodniego. 

13 sierpnia 1961 władze NRD zamknęły przejścia do Berlina Zachodniego.

9 listopada 1989 rozpoczęto demontaż muru berlińskiego

OPERACJA BERLIŃSKA

Taktyka tej operacji była bardzo prosta: kilka potężnych uderzeń miało złamać całą obronę niemiecką i podzielić ją na kilka mniejszych grup. Miało to przynieść zdobycie stolicy Niemiec, Berlina, i dotarcie do rzeki Łaby. 25 kwietnia 1945r wojska radzieckie zamknęły pierścień okrążenia wokół...

Geneza, charakter i znaczenie pierszego kryzysu berlińskiego

Geneza:

Na konferencji londyńskiej państw Unii Zachodniej I USA(23 luty – 6 marca i 20 kwietnia – 1 czerwca 1948r) uzgodniono włączenie francuskiej strefy okupacyjnej do Bizonii i utworzenie Trizonii(zrealizowane 8 kwietnia 1949r.) Niemcy Zachodnie uznano oficjalnie za uczestnika planu Marshalla...

Drugi kryzys berliński i budowa muru berlińskiego

-Na konferencji Poczdamskiej trzej zwyciezcy podjeli decyzje o tym,ze Berlin będzie rzadzony przez cztery mocarstwa okupacyjne,które to również będą administrowaly calymi Niemcami.Trwalo to jednak tylko rok,w ’49 z zach stref okupacyjnych utworzono RFN ,a strefa rosyjska-NRD.Berlin nie był zescia zadnej z...

METRO - GOLDWYN - MAYER

Amer. koncern filmowy w Hollywood powstały w 1919 z połączenia Metro Pictures Corporation i Goldwyn Company, oraz od 1924 Louis B. Mayer Pictures; zob. też Lew.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Reforma walutowa i pierwszy kryzys berliński

 

Reforma walutowa w strefach zachodnich (o czym w Moskwie nie wiedziano aż do przede dnia jego ogłoszenia, które nastąpiło 14 VI 1948) rozpoczęła niez­wykle poważny kryzys międzynarodowy, grożący przekształceniem się w euro­pejską lub światową wojnę.

Z dniem 21 czerwca w strefach zachodnich...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Drugi kryzys berliński

 

Najpoważniejszy kryzys zaistniał w Niemczech. Faktycznym dyktatorem NRD, a po śmierci Wilhelma Piecka (wrzesień 1960) także głową państwa był od 1949 r. przywódca SED, skrajny stalinowiec Walter Ulbricht.

NRD przeży­wała ogromne trudności. Liczba mieszkańców spadała, przez otwartą granicę...

Berlińska porcelana

Użytkowe i dekor. wyrobymanufaktury w Berlinie (zał. 1751 przez W. K. Wegelyego,czynnej 6 lat, reaktywowanej w 1761 przezJ. E. Gotzkowskiego, a zakupionej 1763 przez królaprus.).

Najwyższy poziom techn. i artyst. p.b.osiągnęła w XVIII w.; w okresie rokoka charakterystycznebyły serwisy stołowe zdobione...

Mur Berliński

Budowa muru berlińskiego Mur berliński - od sierpnia 1961 do listopada 1989 system umocnień długości 45,1 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny) oddzielający Berlin Wschodni, stolicę Niemieckiej Republiki Demokratycznej i miejscowości zachodniej Brandenburgii od Berlina Zachodniego. 13 sierpnia 1961 władze NRD zamknęły przejścia do Berlina Zachodniego. Najpierw wykonano zapory drutowe, a następnie wzniesiono początkowo półmetrowy mur z cegieł, wkrótce zaś ...

Szkoła berlińska

Obok szkoły mannheimskiej i wiedenskiej wana role odgrywała w drugiej połowie XVIIIwieku szkoła berlinska. Tworzyli ja kompozytorzy zwiazani z dworem Fryderyka Wielkiego— C. Ph. E. Bach, który potem przeniósł sie do konkurencyjnego dla dworu pruskiegoHamburga, J. J. Ouantz, J. G. Graun, C. H. Graun, Ch. F...