Potrzebna

Potrzebna

Czytaj Dalej

„Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid). Rozważania o obecności Biblii i antyku w literaturze polskiej.

Myślę, że rację miał Cyprian Kamil Norwid, twierdząc, że Przeszłość ocala, co jej potrzebne.

1.Czy podatki są potrzebne podatki?

Osobiście uważam, że podatki nie są potrzebne i należało by je znieść - PODATKI TO KRADZIEŻ !

„Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid). Rozważania o obecności Biblii i antyku w literaturze polskiej

Myślę, że rację miał Cyprian Kamil Norwid, twierdząc, że Przeszłość ocala, co jej potrzebne.

Czy historia jest potrzebna ludziom?

Dobrym przykładem tego jak potrzebna jest historia człowiekowi, jest aktualna sprawa wypłacania odszkodowań przez niemieckie koncerny osobom, które podczas drugiej wojny światowej niewolniczo pracowały na rzecz owych zakładów.

Czy powstania były potrzebne?

Dzisiaj Polska to wolny niepodległy kraj, a odpowiedź na pytanie: "Czy powstania były potrzebne" wydaję się nie tyle prosta co oczywista.

Jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia bezpiecznych warunków pracy?

Przepisy nie precyzują jasno, jakie oświetlenie jest potrzebne do stworzenia warunków bezpiecznej i wydajnej pracy, ale właściwe natężenie i kierunek światła są w pracy niezbędne.

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

Mikroekonomia - Wszystko co potrzebne by zdać egzamin

- Zwiększając nakłady tylko niektórych czynników wytwórczych, potrzebnych do produkcji danego dobra, pozostawiając inne czynniki – stałe –bez zmian, to Produkt całkowity (Pc), będzie początkowo wzrastał więcej niż proporcjonalnie, następnie proporcjonalnie, a w końcu mniej niż proporcjonalnie.

Bankowość internetowa - czy tradycyjne banki przestaną być potrzebna?

Aby dostać się do swojego konta, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW obsługującą: szyfrowanie SSL/SGC, JavaScript oraz Cookies.

Umiejętności społeczne potrzebne do nawiązywania kontaktu z klientem.

Aby te kontakty były pozytywne ,potrzebne jest przyjazne nastawienie,poczucie taktu,uprzejmośc ,dobre wychowanie,dyskrecja,odpowiednia gestykulacja i mimika.

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Czy wiedza badacza polityki potrzebna jest politykowi?

Przewidywanie przyszłości jest bardzo pożądane – szczególnie w strategiach wojennych, grach dyplomatycznych, planowaniu politycznym, gospodarczym czy w ogóle społecznym. Jednak pytanie: „czy procesami zachodzącymi w społeczeństwie rządzi dowolność czy pewne prawa?” jest nierozstrzygnięte ostatecznie...

Do powstania spółki z o.o. potrzebna jest

zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności)

Powinna zawierać Firmę i siedzibę spółki

Przedmiot działalności

Określenie działalności spółki

wniesienie całego kapitału zakładowego (różnica w stosunku do spółki akcyjnej)...

Do powstania spółki cywilnej potrzebne jest

Spółka ta nie ma osobowości prawnej, powstaje jak inne spółki na podstawie umowy, według art. 860 paragraf 1k.c przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

Czy interwencja massmediów jest zawsze potrzebna?

Powszechnie sądzi się, że media zawsze wtykają nos w nie swoje sprawy. Jednak Ja uważam, iż ich interwencja w niektórych sprawach jest przydatna. Jestem pewny, że dobrym argumentem na udowodnienie tego będzie program telewizyjny „Pod napięciem”. Jest on poświęcony niecodziennym zdarzeniom ( morderstwom, gwałtom, wypadkom itp.) Prowadzący program Marcin W. rozmawia z poszkodowanymi ludźmi, a zarazem ostrzega przed podobnymi wypadkami. Jako drugi argument przytoczmy ...

Czy cztery reformy Jerzego Buzka były potrzebne?

Wybrałam wyżej wymieniony temat z tego względu iż Akcja Wyborcza Solidarność szła do wyborów mając na celu zreformowanie czterech bardzo ważnych dla obywateli sektorów, jakimi są szkolnictwo, ubezpieczenia społeczne, administracja oraz służba zdrowia. Wybory okazały się zwycięskie i wtedy właśnie rząd,na którego czele stanął Jerzy Buzek rozpoczął prowadzenie obiecanych reform. Moim zdaniem najwięcej kontrowersji wzbudziła reforma służby zdrowia i to właśnie ...

W jakich przypadkach dysleksji rozwojowej potrzebna jest diagnoza lekarska?

Do lekarza okulisty, laryngologa lub foniatry kierujemy dziecko wówczas, gdy podejrzewamy (lub gdy chcemy wykluczyć) istnienie wad sensorycznych (wzroku, słuchu). Już niewielkie uszkodzenie słuchu, r2ędu 30 dB, w paśmie mowy może mieć wpływ na opanowanie czytania i pisania.

Zadaniem neurologa jest...