Potrójne staccato

Czytaj Dalej

Włożenie rąk i ordynacja - Potrójne ustopniowanie sakramentu święceń

Jeśli kapłani jako współpracownicy biskupów widziani są w jak najściślejszej jedności z biskupem, to wyraża się w tym pozytywne przekonanie o jednym sakramencie, a zatem jedności szczególnego urzędu posługi. Ale nie da się ukryć, że takie wyprowadzenie prezbiteratu z biskupstwa posiada swoje...

Potrójny charakter tranzycji (ekonomiczna, polityczna, narodowo - państwowa)

Tranzycja- okres przejściowy między poprzedzającym a następującym po nim systemem politycznym.Termin tranzycja w szczególności określa jedną z pierwszych i stosunkowo krótkotrwałą fazę zmiany systemowej, obejmującą podejmowanie decyzji o zmianie systemu i tworzenie ogólnych ram funkcjonowania nowego...

Mikania potrójna

Mikania jest atrakcyjną, szybko rosnącą rośliną płożącą, która od niedawna jest dostępna na rynku. Niepozorne kwiaty mają barwę żółtą, odmiennie niż w przypadku bardziej znanej M.scandens o purpurowo-różowym kwiatostanie. Liście mikanii z wierzchu mają szarozieloną barwę, a od spodu są...

POTRÓJNY z Plauta, komedia P. Cieklińskiego

POTRÓJNY z Plauta, komedia P. Cieklińskiego, druk. w Zamościu 1597, wyst. w teatrze kasztelana S. Tarnowskiego w Busku pod Lwowem, zapewne rychło po ukazaniu się w druku; dedykowana woj. krak. M. Firlejowi. Jest to przekład łac. komedii Plauta (III/II w. p.n.e.) Trinummus (tj. trzygroszówka), dokonany...