Potrójna granica

Czytaj Dalej

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi ziemiami okupowanymi przez Niemcy a ZSRR. Dokładny przebieg granicy określono w drugimtajnym protokole do układu, podpi­sanym 4 października.

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - NOWATORSTWO FORMY

Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - PREZENTACJA WARSTW SPOŁECZEŃSTWA

•  Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

−  zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

−  powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

−  konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - WIELOZNACZNOŚĆ UTWORU

Poszukiwanie granic tego co ocenia się obiektywnie a subiektywnie. Granica oddziela prawdę od fałszu. Granica kompromisu nie polega na rezygnacji z własnych ideałów.

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Wraz z gruntującą się decyzją o dalszej karierze granica odpowiedzialności moralnej zacierała się (bohater znieczulał się na ideały). Jak bardzo różni się doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Uważam, że w "Granicy" nie można znaleźć żadnej uniwersalnej prawdy o człowieku.

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Granica filozoficzna, czyli granica poznania świata przez człowieka, jego możliwości ogarnięcia rzeczywistości zewnętrznej; wymowny jest sąd Karola Wąbrowskiego o otwartych, rozszerzających się granicach ludzkiego poznania  

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

Następną granicą występującą w utworze jest rozdzielenie subiektywnego i obiektywnego postrzegania świata i własnych w nim czynów. W utworze obserwujemy u Zenona (bo to on głównie granice owe przekraczał) zanik umiejętności trzeźwej oceny sytuacji.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Wraz z gruntujaca sie decyzja o dalszej karierze granica odpowiedzialnosci moralnej zacierala sie (bohater znieczulal sie na idealy). Jak bardzo rózni sie doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

-Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza sie do nieszczescia drugiej osoby. Te granice przekracza takze Justyna, która po usunieciu ciazy popadla w obled.

Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

"Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych dazen), - filozoficznej (rozwaza podstawowe problemy filozoficzne: pytanie o tozsamosc czlowieka, o granice jego poznania i sens egzystencji).

Możliwości studiowania za granicą

Dzięki Systemowi Bolońskiemu mogą w pełni korzystać z oferty edukacyjnej uczelni wyższych w Europie i na świecie oraz odbywać część studiów za granicą.

„Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Skomentuj te słowa, odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza – bohatera „Granicy”.

Uległość, kompromisowość, bierność są powodem przekraczania przez Ziembiewicza kolejnych granic: postępuje niemoralnie, wyrzeka się swojego zdania, poglądów, rezygnuje z indywidualności, z własnego, wewnętrznego świata.

Granice kontroli społecznej i kontroli prawnej

Powstaje pytanie, czym różni się kontrola prawna od innych form kontroli społecznej? Można wskazać na następujące różnice:

a) jest to niewątpliwie kontrola o najszerszym zakresie oddziaływania;

b) charakteryzuje się największym stopniem formalizacji, przy czym to sformalizowanie dotyczy nie tylko...

Inteligent w "Przedwiośniu" i "Granicy"

"Granica" - Cezary Baryka: Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej.

Ocena postawy Zenona - bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

Zdaniem autorki w wirze przemian współczesnego świata zacierają się granice między dobrem, a złem.  "Granica" uczy odpowiedzialności moralnej, a przede wszystkim konsekwencji postępowania, zgody z samym sobą i własnymi ideałami.

Droga życiowa Zenona Ziembiewicza, bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

  -> Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza się do nieszczęścia drugiej osoby. Granicę tę przekracza Zenon pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, czy też romansując z Justyną.

Co oznacza przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych?

Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych w lewo oznacza zmniejszenie produkcyjnych możliwości przedsiębiorstwa w wyniku zdarzeń takich jak wojna, kataklizmy, czy nieutrzymywania urządzeń w sprawności.

Czy globalizacja zniszczy tożsamość narodów, czy raczej poszerzy granice wolności jednostek?

Zniknięcie granic narodowych w świecie już zjednoczonym przez rynek będzie śmiertelnym ciosem dla kultur lokalnych i narodowych, dla tradycji, nawyków, obyczajów i mitów, które stanowią o tożsamości każdego państwa narodowego i każdego regionu.