Przygotowanie karty potraw i napojów

Ze względu na graficzne opracowanie rozróżnia się 2 typy kart konsumenckich: 1) typowa z jedno- lub wielobarwnym spisem potraw, z ich rysunkami, a także fotografiami ciekawostek turystycznych danej miejscowości i okolicy, 2) specjalną, w której każda oferowana potrawa przedstawia się na zdjęciu tak, aby konsument mógł naocznie przekonać się walorach jej wyglądu.

Proces technologiczny przygotowania potraw oraz HACCP w gastronomii na podstawie restauracji Filmowa Beverly Hills w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

W celu panowania nad jakością i bezpieczeństwem produkowanych posiłków i potraw, w zakładzie winna być prowadzona systematyczna kontrola, ściśle połączona z procesem produkcyjnym.

Potraw, otawa

Drugi (lub dalszy) pokos łąki,przypadający na początek jesieni, o plonie zreguły niższym od pierwszego pokosu, lecz o większej wartości paszowej.