Prolegomena do „Potopu”

Środkową część najsłynniejszego cyklu powieści historycznych Sienkiewicza stanowi napisany w latach 1884—1886 Potop. Potop w najsilniejszy sposób ze wszystkich części cyklu uwypukla motyw walki z najeźdźcą.

"Potop" - streszczenie

Obrazy życia obozowo-rycerskiego "Potop" to powieść wojenna.

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Źródeł historycznych trzymał się bardzo wiernie i „Potop” należy pod tym względem do najlepszych dzieł historycznych. Obrazy życia obozowo-rycerskiego „Potop” to powieść wojenna.

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Najbliższą Kmicicowi stała się postać Jacka Soplicy, chociaż trudno nie dostrzec podobieństwa bohatera "Potopu" do innych bohaterów literackich, szczególnie romantycznych, ale nie wyłącznie. Tak więc bohater "Potopu" posiada liczne pierwowzory w naszej literaturze.

POTOP

Potop obraz (ok. Potop drugie ogniwo (1884-86), Trylogii Henryka Sienkiewicza, powieść hist. Po nas choćby potop, fr.

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

W „Potopie” pokazał Sienkiewicz, że Polacy potrafią w sytuacjach krytycznych się zjednoczyć i walczyć o niepodległość. Głównym wątkiem „Potopu” jest miłość i związane z nią perypetie, ale na mocno rozbudowanym tle wojny polsko – szwedzkiej.

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

i zakończył on potop szwedzki z II połowy XVII wieku.

"Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

Skrzetuski, który nawieść o kapitulacji Wielkopolski rwał sobie włosy z głowy, -> oprócz szlachty zamożnej ukazuje Sienkiewicz w "Potopie" szlachtę ubogą, zaściankową, np.

"Potop" jako powieść ku pokrzepieniu serc

Sienkiewicz w utworze opisuje realia życia narodu w obliczu najazdu Szwedów. Kluczową postacią powieści jest oczywiście Kmicic - bohater nie do końca negatywny. Zmienia się z bezmyślnego lekkoducha w bohatera - patriotę dzielnie walczącego za ojczyznę. Sienkiewicz chciał w ten sposób uświadomić...

POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

Przy drodze z Rudnika do Niska przetrwała kapliczka zbudowana prawdopodobnie po potopie szwedzkim.

Najazd Szwedzki (Potop)

 

Militarna słabość Rzeczypospolitej i nadzieja łatwych zdobyczy, podsycana przez Hieronima Radziejowskiego, skłoniła króla Szwecji Karola X Gustawa do złamania rozejmu z 1635 roku i ataku na Polskę (rok 1655). Pretekstem do wojny stało się uzyskanie przez Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji.

Szwedzi...

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Najazd szwedzki na Polskę (1655) miał przyczyny polityczne: dążenie Karola X Gustawa do zapewnieniaSzwecji panowania nad Bałtykiem i jego zaniepokojenie sukcesami wojsk rosyjskich w Polsce. Niepomogły polskie długie rokowania dyplomatyczne. Banita, podkanclerzy koronny, Hieronim Radziejowski,zachęcał do...