Potop szwedzki

Potop szwedzki

Czytaj Dalej

Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla polskiego tytuł króla Szwecji, czego nie aprobował król szwedzki. i zakończył on potop szwedzki z II połowy XVII wieku.

POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

Przy drodze z Rudnika do Niska przetrwała kapliczka zbudowana prawdopodobnie po potopie szwedzkim.

Najazd Szwedzki (Potop)

W czerwcu 1656 roku udało się odbić z rąk szwedzkich Warszawę, która jednak ponownie wpadła w ręce wroga. Traktat w Oliwie (rok 1660) zakończył wojny polsko - szwedzkie.

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Najazd szwedzki na Polskę (1655) miał przyczyny polityczne: dążenie Karola X Gustawa do zapewnieniaSzwecji panowania nad Bałtykiem i jego zaniepokojenie sukcesami wojsk rosyjskich w Polsce.

"Potop" - streszczenie

Sapieha, Lubomirski, Zamoyski   patrioci stawiający dobro ojczyzny ponad własne interesy, nie są to jednak postacie idealne Szlachta: poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, szybko godzi z nowym położeniem (kiedy Opaliński oznajmił o podpisaniu kapitulacji Wielkopolski, wznosi okrzyki na cześć króla szwedzkiego), płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów, do zdrady ...

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Sapieha, Lubomirski, Zamoyski — patrioci stawiający dobro ojczyzny ponad własne interesy, nie są to jednak postacie idealne Szlachta: — poddaje się pokornie obcym najeźdźcom, szybko godzi z nowym położeniem (kiedy Opaliński oznajmił o podpisaniu kapitulacji Wielkopolski, wznosi okrzyki na cześć króla szwedzkiego), płaci im podatki, słucha bez sprzeciwu rozkazów szwedzkich komendantów, — do zdrady ojczyzny ...

Ewolucja wewnętrzna Andrzeja Kmicica – bohatera „Potopu” H. Sienkiewicza.

Podobnie jak w dziejach całego narodu podczas najazdu szwedzkiego, tak w losach Andrzeja Kmicica przełomowym momentem stała się obrona Jasnej Góry, chociaż poprzedzające ją wypadki nie pozostały bez wpływu na późniejszą postawę bohatera.

Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

W „Potopie” pokazał Sienkiewicz, że Polacy potrafią w sytuacjach krytycznych się zjednoczyć i walczyć o niepodległość. Głównym wątkiem „Potopu” jest miłość i związane z nią perypetie, ale na mocno rozbudowanym tle wojny polsko – szwedzkiej.

"Potop" H.Sienkiewicza - krytyka czy apoteoza ówczesnej szlachty?

kiedy Opaliński oznajmił o podpisaniu kapitulacji Wielkopolski, wznosi natychmiast okrzyki na cześć króla szwedzkiego, -> do zdrady ojczyzny skłaniają obietnica przywilejów stanowych ze strony króla szwedzkiego, np.

"Potop" jako powieść ku pokrzepieniu serc

Sienkiewicz w utworze opisuje realia życia narodu w obliczu najazdu Szwedów. Kluczową postacią powieści jest oczywiście Kmicic - bohater nie do końca negatywny. Zmienia się z bezmyślnego lekkoducha w bohatera - patriotę dzielnie walczącego za ojczyznę. Sienkiewicz chciał w ten sposób uświadomić...

Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza

Najbliższą Kmicicowi stała się postać Jacka Soplicy, chociaż trudno nie dostrzec podobieństwa bohatera "Potopu" do innych bohaterów literackich, szczególnie romantycznych, ale nie wyłącznie. Tak więc bohater "Potopu" posiada liczne pierwowzory w naszej literaturze.

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660)

1656 Polacy zajęli W-wę, później przegrali bitwę pod W-wą, ale później znowu ją odzyskali ( kilka tygodni ) i wtedy monarcha szwedzki doszedł do wniosku, że sam nie jest w stanie swojej zdobyczy utrzumać.

Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

Równocze-śnie polski okręt "Wodnik" z wiceadmirałem Hermanem Wittem zaatakował szwedzki okręt "Solen". W ręce polskie wpadł natomiast szwedzki okręt flagowy, a dowódca jego zginął.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZYCZYNY

Kolejnym powodem, którego obawiała się ludność Szwedzka było narzucenie przez nowego arcykatolickiego króla odmiennej religii.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1600 - 1611)

IX w obozie Szwedzkim podjęto decyzję o uderzeniu prawie całością sił na Chodkiewicza. W tym celu Chodkiewicz rzucił pod szyki szwedzkie harcowników, ale ci niewiele wskórali.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1621 - 1629)

Gdy szala zwycięstwa przechyliła się na ich stronę, król szwedzki został ciężko ranny, w związku z czym Szwedzi przerwali natarcie. król szwedzki na czele 5 tys.

Wojny polsko - szwedzkie z pierwszej połowy XVII wieku

Wojna polsko-szwedzka rozpoczęła się atakiem Szwedów na Inflanty w 1600r. Wojny polsko-szwedzkie zostały zakończone rozejmem w Sztumskiej Wsi w 1635r.

Dereń szwedzki

Jest to krzewinka - roślina wieloletnia o zdrewniałych podziemnych pędach, za pomocą których rozrasta się szeroko. Osiąga wysokość 20-25 cm, można go więc sadzić jako roślinę okrywową. Kwiatostany otoczone białymi podsadkami (szerokości ok. 2 cm), rozwijają siępóźną wiosną i wczesnym...

Jarząb Szwedzki

Występowanie; Jarząb szwedzki został odkryty i występuje dziko w południowej Skandynawii, na Nizinie Północnoniemieckiej, a w Polsce na pobrzeźach. Uwagi ogólne: Jarząb szwedzki jest samorzutnie powstałym i dziedzicznie utrwalonym mieszańcem jarzębiny (Sorbus aucuparia; str.

DZIEWCZĘ Z SĄCZA. Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem

Rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej roku 1655 wierszem, poemat M.