Potomstwo Oberona z Amberu

Czytaj Dalej

Poezja kabaretowa (skamandryci i inni) - Potomstwo czarnego kota

Z tą formąsztuki – nadzwyczaj pojemną, wielbioną przez jednych i wyklinaną przez innych, rozwijającąsię brawurowo i kalejdoskopowo wielokształtną – wiąz nadzieje na sukces niejeden kieru-nek przedwojennej moderny oraz powojennej awangardy europejskiej.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Zapłodnienie u nich odbywa się w drogach rodnych samicy i tam też przebiega rozwój zarodkowy. Młoda manta ma około 80cm długości i gdy tylko wydostanie się z brzucha matki, rozpościera swoje "skrzydła" i zagłębia się w oceanie.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PŁAZY

Złożone przez samicę na wiosnę w wodzie jaja samiec polewa płynem zawierającym plemniki. Jaja otoczone są galaretowatą otoczką, skrzekiem, i wylęgają się z nich larwy, zwane kijankami, przebywające jeszcze jakiś czas w wodzie.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - GADY

Jaja składają na lądzie i przeważnie nie opiekują się nimi, ani też wyklutym potomstwem. Kobra królewska buduje rodzaj gniazda z liści, a po złożeniu jaj układa się na powstałym kopczyku.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

Ich budową zajmują się zazwyczaj oboje z rodziców, czasami jednak gniazdo buduje tylko sam samiec lub samica, wkładając w to bardzo dużo energii, tak że są one małymi dziełami sztuki.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - SSAKI

Walka taka może trwać nawet kilka godzin i kończy się zawsze rezygnacją jednego z walczących. wilki lub niedźwiedzie mają tak wyczulony węch, że potrafią wyczuć samicę w okresie tarła nawet z odległości kilku kilometrów.

Wpływ dzieciństwa w rodzinie alkoholowej na dorosłe życie potomstwa

W naszym społeczeństwie ciągle jeszcze niska jest świadomość tego, że nadużywanie alkoholu to nie tylko doraźny problem, związany z bolesnym cierpieniem, biedą czy przemocą w rodzinie, ale że to również trwałe piętno, które – jak cień – towarzyszy tym, którzy wyszli z rodzin alkoholowych.