Potomkowie Muhammada Alego Paszy

Czytaj Dalej

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi

Stoicy podobnie jak cynicy uważali cnotę za najwyższe dobro, choć różnili się jednak od nich praktycznymi konsekwencjami tego poglądu .

MUHAMMADA GHORI PODBOJE 1175--1206.

Muhammad został zamordo­wany w Lahaurze w 1206; jego następcą został niewolnik, utalentowany wódz Kutb-ud-Din Aibak (zm.

PAsza

Każda pasza zawierawodę, związki organiczne i składniki mineralnew charakterystycznych dla siebie ilościach. Paszedzielimy na: treściwe, objętościowe soczyste,objętościowe suche, mineralne i tzw.

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY

POKARMOWE SKŁADNIKI PASZY — różnesubstancje zawarte w paszy, zaspokajającepotrzeby pokarmowe zwierząt; do najważniejszychskładników pokarmowych należą: -* białko,-♦amidy, włókno, —►bezazotowe substancjewyciągowe, tłuszcz, związki mineralne i witaminy.

SUCHA MASA PASZY

SUCHA MASA PASZY — pozostałość poodparowaniu wody z paszy; oznacza się jąsusząc próbkę rozdrobnionej paszy w temp.

Pasza

dietetycznym (serwatka, tran, świeża krew)lub inne pasze, takie jak muchy, dżdżownice,pędraki. od ilości tłuszczów, białek, węglowodanówi ich strawności; 3) ilości i rodzaju zawartychw paszy składników miner.

Pasza krumblizowana, kruszonka

(ang. crumble – kruszyć, rozdrabniać), drobno pokruszony granulat stosowany w początkowymokresie odchowu piskląt. P.k. cechuje lepsza strawność oraz łatwiejsze pobieranie (mniejszecząstki). Wielkość kawałków uzależniona jestod gatunku i wieku ptaków, które p.k. pobierają.Trwałość kruszonek zależy...

Wartościowość paszy

Liczba wyrażająca, jaki procent odłożenia tłuszczu, obliczonego na podstawie zawartości strawnych skł. pok. wpaszy, nagromadza się rzeczywiście w ciele zwierzęcia.

Wartość pokarmowa paszy

wyraża się ilością danego składnika na jednostkę wagową paszy o ustalonej wilgotności lub na jednostkę wagową suchej masy paszy.

Współczynnik wykorzystania paszy

Stosunek całkowitej ilości uzyskanego produktu do ilości paszy zużytej na jego wyprodukowanie. , technologii żywienia, stanu uzębienia, smakowitości paszy i.