Potok Oliwski

Potok Oliwski

Czytaj Dalej

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

Oliwskie ZOO

 120 ha znajduje się oliwski ogród zoologiczny. Dno doliny, nad Potokiem Rynarzewskim z kilkoma stawami i bagien­kami, pokrywa roślinność trawiasta; zbocza dorodny las mieszany.

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.