Potok Obserwacyjny

Potok Obserwacyjny

Czytaj Dalej

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

Czym są zdania obserwacyjne według Willarda Vana Ormana Quine’a?

Nie da się w zupełności oddzielić od wrażeń aktualnych naszej wiedzy obejmującej obszar czasowo szerszy niż moment doznawania, dlatego też bez tej dodatkowej wiedzy nie umiemy ocenić prawdziwości nawet najprostszych zdań obserwacyjnych.

ARKUSZ OBSERWACYJNY DO BADANIA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W KLASACH I-IV

ARKUSZ OBSERWACYJNY DO BADANIA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W KLASACH I-IV Arkusz obserwacyjny skierowany jest dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, a przeznaczony jest do badania dzieci w wieku 7 – 10 lat (klasy I- IV), u których występuje podejrzenie nieśmiałości.

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.

Technika dzienniczków obserwacyjnych

Niektórzy psychologowie upatrują w tym szczególne wartości poznawcze dzienniczków obserwacyjnych. Pogląd taki wydaje się tylko częściowo słuszny, mianowicie wtedy, gdy zamierzamy zrezygnować z analizy ilościowej zgromadzonego materiału obserwacyjnego na rzecz analizy jakościowej.

Gromadzenie danych obserwacyjnych

Zaprotokołowany w ten sposób materiał obserwacyjny nadaje się zwłaszcza do późniejszego opracowania ilościowego. Pomaga też w wykazaniu trafności i rzetelności zastosowanej techniki obserwacyjnej.

Opracowywanie i interpretacja danych obserwacyjnych

Toteż materiał obserwacyjny, zebrany np. Materiał obserwacyjny stwarza możliwość wyciągnięcia wniosków o wysokim stopniu prawdopodobieństwa, zwłaszcza w dziedzinie opisu i klasyfikacji obserwowanych faktów.