Potok Niedźwiedź

Czytaj Dalej

Niedźwiedź polarny

Skute lodem arktyczne odludzia otaczające bie­gun północny, sięgające do Rosji, Norwegii, Grenlandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych są mało gościnną krainą, w której żyje niedźwiedź polarny. Należy on do największych gatunków niedźwiedzi - niektórzy uważają, że faktycznie jest on...

Niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny nadal jest najbardziej roz­powszechniony ze wszystkich niedźwiedzi, choć zniknął z wielu rejonów, w których niegdyś występował pospolicie. Najwięcej niedźwiedzi brunatnych zamieszkuje Amerykę Północną i Kanadę, północną Europę i Rosję - jednak wy­izolowane populacje tego...

Baribal - Północnoamerykański niedźwiedź czarny

Niedźwiedź czarny, inaczej zwany baribalem, jest najmniejszym z niedźwiedzi północnoamery­kańskich, jednak jest w tym rejonie najczęściej i najliczniej występującym. Można go spotkać w większości terenów leśnych tego kontynentu, w ponad 20 stanach. Jego mniejsza waga pozwala mu świetnie wspinać...

Niedźwiedź himalajski

Azjatycki niedźwiedź himalajski za­mieszkuje góry i lasy od Iranu do Korei i Japonii. Jego łacińska nazwa Selenarctos znaczy „niedź­wiedź księżycowy", a wzięła się od znaku w kształcie księżyca, znajdującego się na jego piersi. Futro jest z reguły połyskliwie czarne, ale może też być...

Niedźwiedź andyjski

Niedźwiedź andyjski występuje najbardziej na południu, w różnych środowiskach Ameryki Po­łudniowej, zwłaszcza w rejonie Andów od Wenezueli do Chile. Jego cechą charakterystyczną są żółtawe paski otaczające oczy i nos, czasami dochodzące aż do gardła. Niedźwiedź andyjski jest uważany za...

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

NIEDŹWIEDŹ

Najsilniejszy i najgroźniejszy zwierz Północy (por. jednak Dzik), którego nazwa jest eufemizmem (zob.), wyrazem obawy przed „wywołaniem" zwierzęcia przez wymówienie jego imienia; skutkiem tabu obyczajowego, podobnie jak nm. Bar dosł. 'brązowy' i litewskie lokys 'oblizujący';

wyraz ten jeszcze u Reja brzmi...

ALBRECHT NIEDŹWIEDŹ

ur. ok. 1100, zm. 18 XI 1170, Syn Ottona Bogatego, ojciec Ottona I, margrabiego brandenburskiego, i Bernarda I, księcia saskiego, twórca Marchii Brandenburskiej, niedoszły książę saski (1138). W 1125-31 był margrabią Łużyc;

1134 cesarz Lotar III nadał mu saską Marchię Północną (pn.-zach. od...

REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem...

Niedźwiedź

Jak dowodzą tego rysunki naskalne i odnalezione kości, odgrywał ważną rolę kultową już w czasach prehist. Czczony przede wszystkim przez ludy Północy jako przypominająca ludzi. potężna istota; niejednokrotnie uchodził za pośrednika między niebem ą ziemią, ą u wielu ludów za przodka ludzi.

W...

Niedźwiedź

Niedźwiedź odgrywa ważną rolę nie tylko w bajkach i legendach, ale przede wszystkim w religiach czasów prehistorycznych i w wierzeniach ludów osiadłych na północy. Orocze (plemię syberyjskie) są przekonani, że niedźwiedź ma duszę podobną do duszy ludzkiej. Żywa jest wiara, utrzymująca od dawien...

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.

Niedźwiedź brunatny

Ursus arctos L., rodzina Ursidae — niedźwiedziowate. Długość ciała 1,7—2,5 m, ogona 6—14 cm, masa ciała 100—450 kg, niekiedy 780 kg. Zamieszkuje strefę lasów Eurazji, Afryki Północnej i Ameryki Północnej.

W Europie Zachodniej został wytępiony. Na różnych terenach prowadzi różny tryb życia. Żywi...