Potok Geografów

Czytaj Dalej

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

GEOGRAF BAWARSKI

Anonimowa notatka z poł. IX w., prawdop. jakiegoś mnicha bawarskiego z Ratyzbony, sporządzona może dla króla Ludwika Niemieckiego, zawierająca opis ziem plemiennych, głównie słowiańskich, na płn. od Dunaju i na wsch. od Łaby i Sali.

Krótki tekst, wyliczający, obok prawdziwych czy prawdopodobnych, wiele...

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.