Potok Bielański

Potok Bielański

Czytaj Dalej

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

BIELAŃSKI PIOTR bp. unicki

zm. 29 V 1798 we Lwowie, Organizator diecezji.

Przyjął święcenia kapł. w Kościele unickim; mianowany bpemprzez cesarzową Marię Teresę 1779, sakrę biskupią przyjąłdopiero po wstąpieniu do zakonu 1781; zorganizował 1783unickie seminarium gen. we Lwowie; lojalny wobec władz austr.,prowadził jednak...

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.