Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie

W 1996 r. w Łańcucie spotkali się prezydenci dziewięciu państw Europy Środkowej. Każdy z nich zasadził w parku otaczającym pałac )edno drzewko.

Zabytek najwyższej klasy, przyciągający rzesze turystów, również z zagranicy. W pierwotnym drewnianym zamku należącym do Pileckich kilkakrotnie gościł...

Potocka

Wysokogórska jaskinia położona w Kara-wankach (Słowenia), na Górze 01śeva (wys. 1 800 m n.p.m.). Odkryto w niej ślady letnich obozowisk łowców oryniackich, z dużą ilością ostrzy kościanych typu Mladeć.

Do niedawna przypuszczano, że ludność ta polowała na niedźwiedzie jaskiniowe. Stanowisko to...

POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

POTOCKI Włodzimierz (5 V 1789 - 8 IV 1812), ofic. poi.

Syn targowiczanina Stanisława Szczęsnego, otrzymał od cara Aleksandra I stopień płk. armii ros. za wystawienie p. kozaków. 1808, by zmyć plamę na pamięci ojca, wstąpił do wojska poi., wystawił własnym kosztem baterię art. konnej. 1809 szef szwadronu, odznaczył się pod Raszynem i Sandomierzem...