Poterna

Poterna

Czytaj Dalej

Pochylnia, poterna

Podziemny, pochyły chodnik w dziełach fortyfikacji stałej, łączył wnętrze twierdzy z fosą; p. budowano z drewna lub jako sklepione korytarze murowane.