Potępiona. Dramat z życia żydowskiego w trzech częściach

Czytaj Dalej

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

Sceny fantastyczne to przede wszystkim dramat Konrada oraz sceny wizyjne dotyczące przyszłości Polski, ukazane w widzeniu księdza Piotra. W scenach tych mamy do czynienia z działaniem sił nadprzyrodzonych, egzorcyzmami, złymi i dobrymi mocami, prowadzącymi walkę o duszę człowieka.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Judym doskonale wie, z czym ma podjąć walkę - pochodzi z rodziny warszawskiego szewca alkoholika, od dziecka zna dzielnice biedoty, brudne podwórka - jedyne miejsca zabaw rzeszy dzieciaków, i przeludnione mieszkania.

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Chce wykorzystać bezmyślnego Edka, lecz okazuje się, że Ala zdradziła go z Edkiem, a więc bohater pragnie zabić rywala. Finał dramatu i w tym sensie - rozpatrywania kryzysu wartości - jest pesymistyczny - zwyciężyły bezmyślność i siła, kryzys wartości jeszcze się powiększył.

Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

Przez długi czas mieszkała u Korczyńskich, ale zadowolenie znalazła w pracy w ogrodzie, sadzie, na polu, zaś szczęście w kontaktach z Jankiem Bohatyrowiczem, umiejącym czerpać ra–dość życia z pracy własnych rąk.

Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia.

Obrazy końca świata zawarte w hymnie są charakterystyczne dla katastrofizmu, zjawiska wynikającego z przekonania o kryzysie wszelkich wartości, o nadchodzącym zmierzchu cywilizacji.

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Przesłanie Koheleta jest czytelne: człowiek nie może poświęcać się doczesnym namiętnościom: władzy, pieniądzom, korzyściom płynącym z rozwoju intelektu na tyle, aby zapomnieć o Bogu, gdyż przeznaczeniem człowieka jest przemijanie, śmierć i powrót do Boga, który go będzie sądzza ...

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

Zaskakujący obraz Boga, który czerpie swą siłę z miłości człowieka, Bóg nieustannie potrzebujący ludzkiej miłości do życia, bez niej umiera (personifikacja Boga).

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Uczestnicy powstania kościuszkowskiego, a także aktywni działacze Sejmu Czteroletniego uchodzili z kraju w nadziei, że za granicą będą mogli efektywniej działać na rzecz oswobodzenia ojczyzny.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

I choć to śmieszne, że chcemy zniszcz wroga uzbrojeni w kosy i widły przeciw bagnetom lub z szabelkami i koktajlami Mołotowa uderzamy na czołgi, to jednak coś musi być w tych Polakach, że odnoszą sukcesy, omijając prawa logiki.

WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

I tak z przyjemnością doprowadziła Zosia Horeszkówna zapuszczony sad do porządku, czyniącz niego piękny ogródek warzywny:“W sadzie na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą,Był malutki ogródek, ścieżkami porznięty,Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach czyhających zewsząd na ...

Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

Dziady Mickiewicza, Kordian Słowackiego, Nie-Boska komedia Krasińskiego) wprowadzili fabułę dramatycz o luźnej kompozycji, dającej znacz swobodę poszczególnym epizodom, łączyli elementy ściśle dramatyczne z epickimi i poetyckimi, monumentalne sceny zbiorowe z kameralnymi fragmentami lirycznymi, splatali wątki ...

Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

Dramat obyczajowo-psychologiczny — standardowy i najbardziej rozpowszechniony gatunek dramatyczny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu; do dzzresz stanowi jedną z czołowych pozycji w repertuarach teatrów.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

Odmiana ta, podobnie jak wiele innych zrodzonych w tym stuleciu, wyrosła z odrzucenia konwencji teatru naturalistycznego.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego, zaś w tematyce — do motywówmitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

W utworach należących do tej odmiany wielką rolę grają chwyty czarnego humoru, purnonsensu i zwłaszcza parodii, kierującej się zarówno przeciw schematom, banałom i zniewoleniom językowej komunikacji, jak też przeciw skostniałym i zużytym formom przedstawienia teatralnego.

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z euro­pejskimi mocarstwami faszystow­skimi wzmocni jej pozycję wobec Stanów Zjednoczonych w sytuacji,gdy planowała zagarnięcie kolonial­nych posiadłości Francji i Holandii na Dalekim Wschodzie.

FORMALNE WYZNACZNIKI DRAMATU ANTYCZNEGO

  jedność akcji (jest tylko jedna akcja) Zasada Decorum polega na wykorzystaniu w tragedii stylu zykowego pełnego wzniosłości i patosu, z w komedii średniego lub niskiego, z wykorzystaniem mowy potocznej.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

Drugim językiem urzędowym stała się łacina. Różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga. Religii i jej założeniom podporządkowana była sztuka i religia.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

Zbyt długo trzeba czekać na skutki utworów. Zdają sobie sprawę z władzy Nowosilcowa i chcą, aby ich ochraniał, uprzedzają jego zachcianki, chcą się zasłużyć.