Potępienie Fausta

Czytaj Dalej

J.W.GOETHE - „FAUST” - Treść i problematyka

Faust chce rozszyfrować zagadkę życia. Faust zyskuje młodość i możliwość poruszania się w czasie i przestrzeni. Faust uważa, że nauka nic nie daje.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

Potępienie prawne a potępienie moralne

Wprawdzie uznaje się za prawdę oczywistą, że moralność przenika prawo, że oceny moralne wpływają na tworzenie prawa i odgrywają znaczącą rolę w procesie jego stosowania.Zgodnie z jednym z ogólnych ustaleń sformułowanych na podstawie wielu wcześniejszych badań potępienie prawne pewnych zachowań...

FAUST

Diabeł, z którym Faust zawiera pakt, nazywa się tu już Mefistofilem, znajdujemy też przy Fauście jego „famulusa", Wagnera, tu także Faust dąży do zdobycia najpiękniejszej kobiety, greckiej Heleny. Faust opera (Praga 1816) Ludwiga Spohra; jego Faust i Undine uważane są za pierwsze opery romantyczne.

SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST

SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST, ur.

XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego

Ksiądz Faust jest tu mistrzem wtajemniczającym adepta (inicjacja). Wewnętrznie przeobrażonego więźnia uwalnia ksiądz Faust, biorąc na siebie jego karę.

FAUST z BIZANCJUM

Żył w IV lub na przełomieIV-V w., prawdopodobnie arm. k a p ł a n lub mnich, historyk.

Napisał w 4 księgach dzieje —» Armenii ( I I ) , obejmująceokres ok. 320-387 (wydane pt. Biuzandaran Patmuťiunk',Kpol 17301, P'awstosi Biuzandac' woy Patmut'iun Hayoc'(Ve 18832), które przełożono na język franc...

FAUST z MILEWE bp.

ur. przed 350 w Milewe (Numidi a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywałw Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadziłdyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew...

FAUST z RIEZ bp.

ur. przed 410 w B r e t a n i i , zm. ok.495, pisarz kościelny, w pd. Francji czczony j a k o święty.

Po wstąpieniu do klasztoru w Lerynie pozostawał podwpływem św. H o n o r a t a , 434 został t am o p a t e m ; bronił (ok.452) wewn. autonomii klasztoru, przeciw ingerencjom Teodorabpa Fréjus (Mansi VII...

Potępienie

Los tych ludzi, którzy umierają bez żalu za popełnione grzechy ciężkie. Ponieważ całkowicie odrzucili Boga i bliźnich (Mt 25,31-46), będą cierpieć wieczne męki w piekle.

Zob. grzech śmiertelny i powszedni, metanoia, odrzucenie, piekło, sąd ostateczny.

Potępienia i polemiki

Mówiliśmy już nieraz o walkach doktrynalnych, które zapełniają ostatnie 30 latXIII w. Biorą w nich udział trzy grupy, tomiści, tradycjonaliści, awerroiści. Pojawieniesię tomizmu było zdarzeniem kapitalnym i poruszyło do głębi mistrzówfranciszkańskich, świeckich i dominikańskich. Walka toczyła się...

Potępienia i polemiki - Walka z awerroizmem

Pierwsze symptomy reakcji teologicznej przeciw awerroizmowi pojawiły się około1266 r. ze strony Bonawentury i jego szkoły. Bonawentura był inicjatorem całejkampanii antyawerroistycznej. Teksty z Collationes de decem praeceptis cofająnas do roku 1245, kiedy to Bonawentura zwalczał tezy Arystotelesa. W 1268...

Potępienia i polemiki - Dyskusja z tomizmem

Nie było jeszcze opozycji wobec Tomasza za czasów samego Bonawentury. Hasłemdo walki staje się Correctorium Wilhelma z la Mare napisane około 1278 r.Krytykuje w nim Wilhelm 117 tez tomistycznych. Correctorium jest podstawą dlanastępnych przeciwników Tomasza krytykujących już tylko poszczególne...

Potępienia i polemiki - Potępienie z 7 marca 1277 roku

Po zakończeniu dochodzenia na podstawie polecenia papieskiego biskupStefan Tempier potępił 7 marca 1277 r. 219 tez nauczanych na wydziale sztuk.Jest możliwe, że była to inicjatywa samego biskupa bez wyraźnego żądaniapapieskiego.

P o t ę p i e n i e jest ogromnie ważne, stanowi punkt odniesienia do wielu...

FAUST

Johann Faust.

Potępienie akomodacji, schizma pekińska

Chrześcijaństwu nie było łatwo pozyskiwać Chińczyków, zarówno z powodu ich dawnych religii, jak teżzwiązanej z nimi tradycji i kultury. Choćby ze względu na swoisty model życia rodzinnego nie było możnawprowadzać praktyki modlitwy indywidualnej, czy tworzyć zakonów żeńskich. Nie udawało się...

Potępienie papieskie

Po czterech latach papież w osobnej encyklice (Mit brennender Sorge) wyjaśnił ogólnie przyczynę zawarciakonkordatu: Chcieliśmy wiernych naszych synów i córy nasze uchronić przed zaostrzeniem sięstosunków i przed cierpieniami, które w przeciwnym razie w ówczesnych warunkach byłyby ich czekały.Pragnęliśmy...