Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Gleby kasztanowe są zaliczane do żyznych, jednakże dotkliwe deficyty wodne na większości obszarów ich występowania pozwalają wykorzystywać je najczęściej jako naturalne pastwiska (ekstensywna hodowla bydła i owiec ukierunkowana na produkcję mięsa i wełny).

Hiszpania - Warunki naturalne

Naturalna szata roślinna i klimat są zróżnicowane regionalnie. Wewnętrzne obszary Mesety zajmuje roślinność kserofityczna z przewagą wiecznie zielonych krzewów oraz naturalne lub wtórne stepy.

Hiszpania - Bogactwa naturalne

Hiszpania posiada liczne i bogate złoża surowców naturalnych.

Węgry - BOGACTWA NATURALNE

Węgry nie mają zbyt dużo surowców naturalnych.

Przystosowanie roślinności do życia w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Są dwie strefy zwrotnikowe- wokół zwrotnika raka i koziorożca. Roślinność w tych strefach dostosowała się do trybu życia. Klimat zwrotnikowy to głównie pustynie. Na pustyniach kamiennych można spotkać niewielkie karłowate drzewa, oraz krzewy korzeniące się w głębokich szczelinach skalnych. W...

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce

Następnym krokiem było zmniejszenie szkodliwości gospodarki na środowisko naturalne.

Stany Zjednoczone Ameryki - Warunki naturalne

Naturalne zbiorowiska roślinne zostały w większości przekształcone w użytki rolne; lasy (29,2% powierzchni) modrzewiowo-świerkowe na południu Alaski, mieszane z klonem cukrowym, bukiem amerykańskim w krainie Wielkich Jezior, liściaste (dębowe, dębowo-hikorowe) na południowym wschodzie, wiecznie zielone z zaroślami palmowymi na Florydzie i Hawajach; w Kalifornii lasy iglaste (daglezje, żywotniki) i twardolistne z sekwoją (wysokość ponad 100 m) oraz makia; roślinność ...

Środowisko naturalne na Świecie

Zarówno człowiek jak i siły przyrody mogą wpływać na środowisko naturalne .

Tanzania - Warunki naturalne

Powierzchnia 945,1 tys. km2. Powierzchnia wyżynna (płaskowyż Uniamwezi), z licznymi uskokami i rowami tektonicznymi należącymi do Wielkich Rowów Afrykańskich. Najwyższy szczyt Kilimandżaro, 5895 m n.p.m. (najwyższy w Afryce). Wzdłuż wybrzeża rozciąga się wąski pas nizin.

Klimat równikowy, gorący i...

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Już od starożytności we wschodniej części Morza Śródziemnego przeciwstawiano ziemie położone na zachód od Morza Egejskiego, które nazywano Europą, lądowi leżącemu na wschodzie i nazywanemu Azją. O ile jednak pozostałe kontynenty są wyraźnie wyodrębnione, to Europa i Azja tworzą jeden wielki...

Warunki naturalne obu Ameryk - TORNADA

Tornado, zwane też trąbą powietrzną, jest najbardziej gwałtownym zjawiskiem atmosferycznym. Choć powszechnie występowanie tornada kojarzy się z preriami Ameryki Północnej czy wnętrzem kontynentu australijskiego, to jednak spotyka się je w wielu innych częściach świata, nie wyłączając Polski. W...

Warunki naturalne obu Ameryk - PIORUNY

Klasyfikacja piorunów. Pioruny dzielmy na pioruny liniowe, pioruny kuliste, pioruny paciorkowe. Pioruny liniowe to takie, które najczęściej widzimy podczas burz ich wielkość wynosi od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Gdy piorun liniowy osiągnie długość do powierzchni Ziemi, stanowi zagrożenie dla...

Warunki naturalne obu Ameryk - ZAPADLISKA

Zapadlisko. Zapadlisko to kolejny straszny kataklizm, będący efektem działania wody. Skutki istnienia zapadlisk to głownie zburzone domy. Zjawisko to występuje tam gdzie znajdują się żyły wodne i jest ogromnie niebezpieczne.

Warunki naturalne obu Ameryk - TRZĘSIENIE ZIEMI

Trzęsienia ziemi należą do najbardziej tragicznych katastrof naturalnych.

Wyjaśnienie pojęć: przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

W skrajnych przypadkach przyrost naturalny może być ujemny (Niemcy, Węgry). Eksplozja demograficzna jest to duży przyrost ludności, objawiający się wysokim wskaźnikiem przyrostu naturalnego - ponad 20 promili.

Wyspa Wolin - WARUNKI NATURALNE

Wolin - największa polska wyspa (pow. 265 km kwadratowych) oddzielona od lądu stałego cieśniną Dziwny (wschodnie ramię ujściowe Odry), a od wyspy Uznam cieśniną Świny. Geneza wyspy Wolin do dnia dzisiejszego odzwierciedla się w jej krajobrazie. Budują ją dwie formy geologiczne - trzon plejstoceński ze...

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Warunki naturalne

Największą część powierzchni zajmuje pustynia Ar - Rub al - Chali, bo aż 97%. Na wschodzie rozciągają się góry Al - Hadżar al - Gharbi. Najwyższym szczytem jest Yabal Tibir. Ma on wysokość 1527 m n.p.m. Emiraty leżą w strefie zwrotnikowej, więc klimat jest oczywiści zwrotnikowy - suchy, a na...

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

W warunkach naturalnych polega on na przemianach szaty roślinnej, świata zwierzęcego i siedliska, sprzężonych ze sobą i uzależnionych od środowiska przyrodniczego; w konsekwencji dochodzi do ukształtowania się odpowiednio zorganizowanych i scalonych - ekosystemów leśnych.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA

W 1896r. uczony francuski Henryk Becquerel wykrył niewidoczne dla oka, bardzo słabe promieniowanie wysyłane przez preparaty zawierające uran.Ciała, które wysyłają promieniowanie zaobserwowane przez Becquerela nazwano ciałami promieniotwórczymi lub radioaktywnymi.

Promieniowanie wysyłane przez pierwiastki...

Selekcja naturalna, selekcja sztuczna - Informacje Ogólne

Selekcja naturalna (inaczej dobór naturalny), jest to zaproponowany przez Darwina termin opisujący mechanizm ewolucji organizmów, polegający na przeżywaniu w toku walki o byt organizmów najlepiej przystosowanych do danych warunków środowiska.