Potencjalizacja (farmakologia)

Czytaj Dalej

Leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej - Farmakologia

* STATYNY * Statyny - są inhibitorami enzymu hydroksymetyloglutarylokoenzymu A odpowiedzialnego za biosyntezę cholesterolu. Efektem tego działania jest zwiększenie ekspresji i aktywność receptorów LDL na błonie komórkowej hepatocytów. W ten sposób rożnie zdolność wątroby do usuwania z osocza frakcji LDL, co jest podstawowym mechanizmem działania hipolipemicznego statyny. W badaniach klinicznych wykazano, że statyny obniżają o 25% stężenie LDL. Równocześnie ...

Wprowadzenie do Farmakologii

FARMAKOLOGIA - to nauka o lekach. Zajmuje się mechanizmem działania leku w ustroju w aspekcie molekularnym, tzn. że działa poprzez połączenia receptorowe, udraznia kanały jonowe, działa na receptory nerwowe. Zajmuje się interakcjami leków z innymi lekami (politerapia). Zajmuje się również przeciwskazaniami oraz działaniami niepożądanymi w stosowaniu leków. Bada wskazania do stosowania środka leczniczego. LEK - każda substancja, która po podaniu do organizmu (na skórę,