Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia

Układ nerwowy ośrodkowy odgrywa znaczną rolę w procesie zwiększania siły skurczu mięśni, zwłaszcza w początkowym okresie treningu siły mięśniowej (pierwsze dni). Ocenia się, że bardzo niewielki wzrost masy mięśniowej na początku treningu (wynikający z niewielkiego początkowo wzrostu średnicy...

Sterowanie siłą skurczu jednostki ruchowej przez motoneuron

W czasie trwania skurczu włókien mięśniowych jednostek ruchowych siła tego skurczu może być w pewnym zakresie regulowana. Regulacja ta jest możliwa, gdyż w czasie skurczów mięśni włókna mięśniowe jednostek mchowych wykonują skurcze tężcowe niezupełne. Siła tych skurczów zależy zarówno od...

Trening siły mięśniowej

Siła mięśniowa jest ważnym elementem decydującym o możliwościach moto-rycznych człowieka. Zależy ona głównie od przekroju poprzecznego mięśnia. Rozwija się i kształtuje w okresie progresywnego rozwoju człowieka i mniej więcej do okresu dojrzewania rozwój jej jest porównywalny u dziewcząt i...

Maksymalna siła izometryczna

Maksymalna szybkość skracania mięśnia (Vmax) oraz maksymalna siła mięśniowa (P„) to główne czynniki warunkujące moc maksymalną mięśni szkieletowych człowieka. Dlatego głównym celem treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu obu tych parametrów.

Już po kilku...