Potencja seksualna

Czytaj Dalej

Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

A znowu w różnych obyczajach natury religijnej i ceremonialnej (prostytucja religijna, ius primae noctis, defloracja rytualna, rozwiązłość w czasie nocy poślubnej, gościnność seksualna i wymiana partnerów) doszukiwano się pierwotnego komunizmu seksualnego, co w powiązaniu ze świadectwem terminów klasyfikacyjnych doprowadziło do hipotezy o pierwotnym promiskuityzmie i rodzinie grupowej.

Malowanie ciał w celu podniesienia atrakcyjności seksualnej

Przedstawiciele plemienia Fulani z Afryki malują ciała, aby zwiększyć swą atrakcyjność seksualną. Młodzi mężczyźni biorą udział w swego rodzaju lokalnym konkursie piękności. To trwające siedem dni święto nazywa się gerewol. Zabiegom upięk­szającym poddaje się również włosy. Spośród tak...

AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja)

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja) (tłum.

Co determinuje naszą postawę seksualną? Czy homoseksualizm może podlegać ocenie etycznej?

Ich preferencje seksualnie nie różnią się od preferencji osób heteroseksualnych.

Wychowanie seksualne

” WHO wyróżniła następujące cele wychowania seksualnego w szkole, są to mianowicie: 1) „pomoc w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej, 2) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płci 3) sprzyjaniu modelom trwałych związków opierających się na miłości i partnerstwie, 4) uświadomienie seksualne, polegające na dostarczeniu wiedzy dotyczącej zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnym etapie rozwoju ...

Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

Rodzina w czasach współczesnych ma wiele definicji. Jedną z nich podaje A. Kamiński uznając rodzinę za podstawowy zespół wspólnoty życia. Definicja ta mówi głównie o wspólnocie emocjonalnej w której przez wiele lat wspólnego życia nastąpiło ?wyrównanie poglądów i ocen, tak wielkie jak to możliwe?. Ludzie tworzący rodzinę kontaktują się ze sobą całą swoją osobowością. Znają dobrze swoje wady i zalety oraz są do nich przyzwyczajeni. Członkowie rodziny w swoim ...

Wychowanie seksualne

dalsze zbieranie informacji oraz uczenie się przeżywania sfery seksualnej 18 lat ?

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15. Kazirodztwo

Kazirodztwo Przemoc seksualna wobec dziecka to jakiekolwiek zachowania seksualne służące uzyskaniu podniecenia lub satysfakcji seksualnej przez sprawcę, czyli : uwagi i dowcipy o charakterze erotycznym, namawianie do oglądania pornografii, kontakty ekshibicjonistyczne, dotykanie miejsc intymnych, namawianie do rozbierania się, namawianie do stosunku płciowego, penetracja różnymi przedmiotami, penetracja palcami, zmuszanie do dotykania narządów ...

Seksoholizm i turystyka seksualna

Nadmierny popęd seksualny jest zaliczmy do grupy dysfunkcji seksualnych, ,które utrudniają współżycie. na podstawie swoich badań odkrył że większość z badanych osób była molestowana w dzieciństwie i wykorzystywana fizycznie, psychicznie i seksualnie.

Przeciążenia kręgosłupa a współżycie seksualne

U mężczyzn z kolei ten mechanizm bywa związany ze stresem związanym z zaburzeniami potencji, zmniejszeniem sprawności seksualnej i obciążeniami psychicznymi i fizycznymi wynikającymi z tego faktu.

Potencja ruchowa

potencja ruchowa; termin stosowa­ny w.

Życie seksualne a inwalidztwo

życie seksualne a inwalidztwo; wiele dorosłych osób niepełnosprawnych doświadcza poważnych trudności i frustracji związanych z życiem seksualnym z powodu ograniczeń i uprzedzeń, jakie przeżywają wskutek kalectwa.

Współczesne kierunki wychowania seksualnego

Wychowanie seksualne jesteintegralną częścią wychowania ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do życia seksualnego (a pośrednio uczuciowego, małżeńskiego i rodzinnego).

Kto i kiedy ma wychowywać seksualnie?

Ponieważ nie istnieje jakieś wyizolowane wychowanie seksualne w oderwaniu od wychowania ogólnego, a równocześnie wiemy, że człowiek wychowuje się przez całe życie, więc i wychowanie seksualne powinno zaczynać się (i zaczyna się) od chwili urodzenia dziecka i trwać przez całe życie.

Zachowanie się dorosłych przy uświadamianiu seksualnym

O zagadnieniach życia seksualnego należy rozmawiać z dziećmi swobodnie, naturalnie, lecz jednocześnie poważnie.

Jak należy uświadamiać seksualnie młodzież w okresie dojrzewania?

Bardzo ważne jest także odpowiednio wczesne zapoznanie młodzie* ży z prawidłowymi przejawami dojrzewającego popędu seksualnego, aby uchronić ją od konfliktów i urazów seksualnych wynikających z braku wiedzy.

Zasada pewnej powściągliwości w życiu seksualnym

Popęd seksualny jest bardzo silny. Wychowanie seksualne powinno uświadomić człowiekowi jego własne przeżycia i ich związek z tą sferą życia, a zarazem wyznaczyć popędowi odpowiednie miejsce w całym rozwoju osobowości człowieka.

Zasada nierozerwalności uczuć wyższych i popędu seksualnego

Wychowanie seksualne dąży do wpojenia młodzieży przekonania, że akt płciowy powinien być finałem głębokich przeżyć uczuciowych, które wiążą dwoje oddanych sobie ludzi.

Odpowiedzialność w życiu seksualnym

Młodzież powinna być wychowywana w duchu odpowiedzialności za czyny seksualne. Poczucie odpowiedzialności za czyny seksualne można uważać za jeden z warunków pełnej dojrzałości psychicznej człowieka.