Potęga sumy

Czytaj Dalej

Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako źródło zła...

Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

Potęga grawitacji

Jedną z największych tajemnic cywilizacji ludzkiej zawsze stanowiła grawitacja. Zjawisko które w fizyce nigdy do końca nie zostało wyjaśnione. Grawitacja występuje prawie wszędzie ale pod różnymi formami : w jaskini gdzie przyciąganie ziemskie jest mniejsze niż na powierzchni, w wodzie gdzie na każde...

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

Mongołowie - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POTĘGI MONGOŁÓW

W XII w. plemiona mongolskie koczujące na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo - wschodniej Syberii, pod wpływem kontaktów z cywilizowanymi ludami z południa i zachodu, weszły w okres głębokich przemian społecznych. Ich rodowy ustrój uległ ostatecznemu rozkładowi, następowało...

Co oznacza suma komandytowa?

To oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.

Jakie są największe potęgi handlowe świata?

Obecnie około 70% transakcji handlowych zawie­ranych jest między rozwiniętymi krajami Ameryki Północnej, Europy, Japonią i Australią. Najwięk­szymi potęgami handlowymi świata są USA, Niem­cy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Dominacja krajów wysoko uprzemysłowionych na światowym rynku...

Od czego zależy potęga państwa?

Pojęcie siły wciąż pojawia się w różnych formach w języku polityki. Mówi się o mocarstwach i o kra­jach słabych, o równowadze sił itd. Miarą „potę­gi" danego kraju są jego możliwości, zwłaszcza te wynikające z warunków naturalnych i posiadanych surowców, skuteczności jego organizacji i...

Menedżerowie lat 90. wykorzystują potęgę informacji

Opis dnia pracy kierowika marketingu lat 90. Po przybyciu do pracy sprawdza w komputerze wiadomości, które nadeszły w ciągu nocy, ogląda harmonogram zajęć na dziś. przegląda plan zbliżającej się konferencji komputerowej, czyta pilne raporty wywiadu, przegląda skrót ważniejszych artykułów z...

BAJOŃSKIE SUMY

„Bajońskie sumy" okazały się nieściągalne; odtąd określa się tak fantastyczne, zawrotne sumy pieniędzy; por. Neapol (Sumy neapolitańskie).

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa, powst. 1898-1900, wyd. w Warszawie 1901. W tomie tym przeciwstawił się poeta nastrojom pesymizmu i niemocy, dominującym w poezji modernist., głosząc - z inspiracji F. Nietzschego -afirmację wartości życia i pochwałę człowieka aktywnego, walczącego o...

Wzrost potęgi Rosji

Silne państwo ruskie o wyraźnej odrębności kulturowej istniało na wschodzie Europy juz tysiąc lat temu. Późniejsze wydarzenia spowodowały jednak jego izolację od Europy. Postanowił z tym zerwać car Piotr Wielki. Rozpoczął wielkie reformy i otworzył przed Rosją drogę do potęgi.

Większość...

Europejskie potęgi kolonialne

Ekspansja Europejczyków rozpoczęta przez Kolumba i Vasco da Gamę osiągnęła punkt szczytowy w końcu XIX wieku, gdy wielkie mocarstwa zachodnie zbudowały potężne imperia i zdominowały cały świat.

W historii istniało wiele imperiów, od państwa Asyryjczyków po Związek Radziecki. Większość z...

Załamanie się potęgi Plantagenetów

 

Jednak reforma gruntownej administracji domeny wiąże się z osobą syna Ludwika VII, Filipa II Augusta.

Młody król, obdarzony wielkimi umiejętnościami idącymi w parze z ambicją, poświecił się całkowicie zadaniu przywrócenia we Francji znaczenia władzy królewskiej i pokonania imperium...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

 

Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

Rozkwit Bizancjum:

Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...

Potęga Burgundii. Filip Dobry i Karol Śmiały

 

Okres wojny stuletniej pozostawił jednak Francji w spadku poważne niebezpieczeństwo w postaci potężnego, a od traktatu w Arras niezależnego państwa burgundzkiego bocznej linii Walezjuszów. Państwo to, obejmujące kwitnące gospodarczo i gęsto zaludnione obszary, uzupełniające się nawzajem...

Początki potęgi Habsburgów

 

Rudolf I Habsburg wywodził się ze starego rodu, związanego z Hohenstaufami. Posiadał znaczne obszary w Argowii i Alzacji, podzielone między kilka gałęzi rodu. W chwili wyboru zajęty by prywatną wojną z bp Bazylei.

Na tronie nie zapomniał o interesach dynastii, której posiadłości starał...

Wojny Polski w XVII wieku wyrazem jej potęgi, czy słabości?

W sumie bilans XVII wieku przedstawiał się zdecydowanie ujemnie dla Polski.

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t 9. „Cel ostateczny czyli szczęście oraz uczynki ludzkie”

Każdy z nas, każdy człowiek potrafi doznawać wielu uczuć, co wywołuje u niego czasem śmiech, czasem przygnębienie, czasem pozytywne, lub negatywne wspomnienia, a czasem wiele, wiele innych reakcji. Gama uczuć jest bardzo szeroka, od tych najprostszych, związanych z codziennymi czynnościami, aż do tych najgłębszych, nad którymi najwybitniejsi filozofowie zastanawiają się od wieków. Uczucia towarzyszą każdej czynności, którą wykonujemy, wszystkiemu o czym myślimy i nad ...

Potęga kontynentalna mackindera

12. Teoria potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera - Brytyjczyk, ur. 1861 r., zm. 1947 - najwybitniejszy brytyjski geograf, jeden z twórców geopolityki - wyznawał koncepcję potęgi lądowej – stworzył ją!! - 1904 r. Heartland – serce lądu – sródziemie (serce Eurazji). - Heartland to stepy Azji Środkowej i Europy wschodniej. Opanowanie tego daje kontrolę nad światem. - „Kto panuje nad Europą środkowo-wschodnią panuje nad Eurazją. Kto panuje nad Eurazją ...