Potęga strachu

Czytaj Dalej

Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako źródło zła...

Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Pomiar strachu

- Pacjent będzie określał swój poziom lęku na skali o przykładowych wartościach mieszczących się w przedziale między 100 (strach o maksymalnym natężeniu)- 0 (całkowity brak lęku).

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Wykrywanie źródeł strachu

● przeanalizowanie skarg pacjenta

●(w przypadku, gdy niewystarczająca jest analiza) rozmowa z pacjentem (jak,, zgadywanka”, terapeuta= pszczoła uwijająca się wokół kwiatu); ważna jest współpraca między terapeutą a pacjentem.

●PRZYKŁAD:

Pielęgniarka Fay, która skarżyła się na męczące ją...

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Szeregowanie źródeł strachu - hierarchia

● Terapeuta i pacjent szukają zbioru sytuacji znanych pacjentowi, które wywołują u niego lęk ●Pacjent zapisuje je w formie listy ( list- bo może być kilka kategorii sytuacji wywołujących strach) ●Terapeuta i pacjent szeregują pozycje na liście wg natężenia strachu Tak uszeregowana lista to hierarchia.

ZABURZENIA LĘKOWE - Różnice między strachem a lękiem

Poznawczym składnikiem strachu jest myśl że istnieje wyraźne i konkretne niebezpieczeństwo, podczas gdy poznawczym składnikiem leku jest oczekiwanie bardzo rozproszonego i niejasnego zagrożenia Strach można utożsamiać z konkretnym zagrożeniem życia lub ciała i z myślą: „Ratunku, pies mnie goni i chce ugryźć!

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - STRACH

5- latki: strach przyziemny: przed ugryzieniem psa, nieobecność mamy 5,5-6 lat: natężenie lęków, szczególnie dot. Strach przed ciemnością. Obawa przed duchami (piwnica i strych), strach przed „ludźmi w szafie”, „ludźmi pod łóżkiem”.

Potęga grawitacji

Jedną z największych tajemnic cywilizacji ludzkiej zawsze stanowiła grawitacja. Zjawisko które w fizyce nigdy do końca nie zostało wyjaśnione. Grawitacja występuje prawie wszędzie ale pod różnymi formami : w jaskini gdzie przyciąganie ziemskie jest mniejsze niż na powierzchni, w wodzie gdzie na każde...

CO STANOWIŁO O SILE I POTĘDZE PAŃSTWA POLSKO - LITEWSKIEGO NA PRZEŁOMIE XVI I XVII w.

Po 200 latach zabiegów politycznych i militarnych, narodziło się wielonarodowościowe państwo: Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pod względem obszaru (800 tys. km 2 wraz z Inflantami) ustępowała jedynie Rosji i Turcji. Mimo to uważam, że państwo to nie było silne i nie ma takich czynników, które stanowiłoby...

Mongołowie - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POTĘGI MONGOŁÓW

W XII w. plemiona mongolskie koczujące na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i południowo - wschodniej Syberii, pod wpływem kontaktów z cywilizowanymi ludami z południa i zachodu, weszły w okres głębokich przemian społecznych. Ich rodowy ustrój uległ ostatecznemu rozkładowi, następowało...

UNIA EUROPEJSKA - Strach przed konkurencją

Już dziś, mimo przywilejów, jakie daje nam Układ Stowarzyszeniowy (1991 r.), deficyt w handlu Polski z UE pogłębia się. Na rynek Unii Europejskiej swoje produkty są w stanie sprzedać tylko sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa, które maja dostęp do odpowiednich kapitałów, nowoczesnych metod zarządzania...

Jakie są największe potęgi handlowe świata?

Obecnie około 70% transakcji handlowych zawie­ranych jest między rozwiniętymi krajami Ameryki Północnej, Europy, Japonią i Australią. Najwięk­szymi potęgami handlowymi świata są USA, Niem­cy, Japonia, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Dominacja krajów wysoko uprzemysłowionych na światowym rynku...

Od czego zależy potęga państwa?

Pojęcie siły wciąż pojawia się w różnych formach w języku polityki. Mówi się o mocarstwach i o kra­jach słabych, o równowadze sił itd. Miarą „potę­gi" danego kraju są jego możliwości, zwłaszcza te wynikające z warunków naturalnych i posiadanych surowców, skuteczności jego organizacji i...

Menedżerowie lat 90. wykorzystują potęgę informacji

Opis dnia pracy kierowika marketingu lat 90. Po przybyciu do pracy sprawdza w komputerze wiadomości, które nadeszły w ciągu nocy, ogląda harmonogram zajęć na dziś. przegląda plan zbliżającej się konferencji komputerowej, czyta pilne raporty wywiadu, przegląda skrót ważniejszych artykułów z...

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa, powst. 1898-1900, wyd. w Warszawie 1901. W tomie tym przeciwstawił się poeta nastrojom pesymizmu i niemocy, dominującym w poezji modernist., głosząc - z inspiracji F. Nietzschego -afirmację wartości życia i pochwałę człowieka aktywnego, walczącego o...

STRACH

Blady strach wielki strach, od którego się blednie. Wygląda jak strach na wróble jak straszydło, czupiradło, koczkodan, cudak; zob.

Wzrost potęgi Rosji

Chociaż jego działania zmierzały do wyciągnięcia Rosji z zacofania, sam postępował jak średniowieczny autokrata, ludzie z jego otoczenia żyli w ciągłym strachu w obawie o własną głowę.

Europejskie potęgi kolonialne

Ekspansja Europejczyków rozpoczęta przez Kolumba i Vasco da Gamę osiągnęła punkt szczytowy w końcu XIX wieku, gdy wielkie mocarstwa zachodnie zbudowały potężne imperia i zdominowały cały świat.

W historii istniało wiele imperiów, od państwa Asyryjczyków po Związek Radziecki. Większość z...

Załamanie się potęgi Plantagenetów

 

Jednak reforma gruntownej administracji domeny wiąże się z osobą syna Ludwika VII, Filipa II Augusta.

Młody król, obdarzony wielkimi umiejętnościami idącymi w parze z ambicją, poświecił się całkowicie zadaniu przywrócenia we Francji znaczenia władzy królewskiej i pokonania imperium...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

 

Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

Rozkwit Bizancjum:

Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...