Transport w turystyce; wady i zalety transportu kołowego, lotniczego, wodnego i kolejowego

• niższa cena niż przy niektórych biletach lotniczych • stosunkowo dobry komfort podróżowania • możliwość zamawiania posiłków • wygodna możliwość podróżowania w nocy WADY • ograniczenia wynikające z rozkładu jazdy, zarówno do czasu, jak i kierunków • konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu • konieczność przenoszenia bagażu przy transferach • zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje ...

Katastrofy lotnicze i nie tylko....

Warto także przypomnieć wspieranie krwawych reżimów w Ameryce Południowej, Afryce i Azji, by wymienić tylko Batistę, Perona, Pol Pota, Pinocheta, Diema i Suharto. 19 sierpnia 2003 - IRAK - Eksplozja potężnego ładunku ukrytego w ciężarówce niszczy biura ONZ w Bagdadzie.

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

1930 Przyjęcie Polskich Linii Lotniczych LOT do Stowarzyszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego - IATA. Czerwiec - Na odbywającym się w Szanghaju spotkaniu szefów linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance, podjęto decyzję o poszerzeniu składu sojuszu o Polskie Linie Lotnicze LOT.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina

W 1934 port lotniczy został przeniesiony z Pola Mokotowskiego na Okęcie.

System zabierkowy wkopem (pot. wcięcie, zacięcie)

Odmiana s. zabierkowego, polegająca na wcinaniu się w caliznę czołowo z pozostawieniem skarp (ścian) bocznych po obu stronach zabierki.

Szalanda (pot. barka)

Jednostka pływająca z własnym napędem lub obsługiwana przez pchacz (holownik) do transportu urobku od → koparki pływającej do miejsca jego odbioru; rozwiązania konstrukcyjne s. umożliwiają rozładunek urobku: s. klapowe, wywracalne, silosowe.

Wozidło (pot.)

Nieprzeznaczony do ruchu drogowego, duży → samochód technologiczny samowyładowczy (o ładowności od ok. 35 do 220 ton), często o konstrukcji przegubowej, stosowany do transportu urobku na → terenie zakładu górniczego.

Najpierw informacja, potem inwestycja - nie na odwrót

Wiele skomplikowanych aspektów naszego życia wyglądałoby prościej, gdyby przed podjęciem działań najpierw stawiać pytania i znajdować właściwe informacje. Stawianie pytań uważa się za niewygodne, ponieważ wymaga analizy, myślenia i formułowania wniosków. Przedsięwzięcia te zabierają nam...

Transport lotniczy

Podsumowanie Transport lotniczy może się odbywać tylko pomiędzy odpowiednio przystosowanymi punktami transportowymi, które są określane jako lądowiska, lotniska i porty lotnicze.

Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy AWB

Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Oryginały przeznaczone są dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, kopie dla portów lotniczych.

Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy MAWB

MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej.

Dokumenty przewozowe w transporcie - Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB

House Air Waybill - spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dia potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są: —    płace załóg lotniczych, —    materiały, —    obsługa techniczna samolotów, —    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu, —    koszty specjalne, —    ubezpieczenia ...

Transport lotniczy - DGR

Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations).

Transport lotniczy - Konwencja Chicagowska

Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictw cywilnym. Jest ona podstawowym aktem prawnym normującym międzynarodową działalność lotnictwa cywilnego, przyjętym do stosowania przez 188 państw członków Organizacji ICAO (Internationa; Civil Aviation Organization). Uwarunkowania prawne...

FERDYNAND IV BURBON (12 I 1751 - 4 1 1825), król Neapolu, a potem Obojga Sycylii

Wstąpił na tron w 1759, kiedy jego ojciec został królem Hiszpanii jako Karol III. Faktyczne rządy w Neapolu sprawowała jednak żona F., Maria Karolina Austriacka, i premier John Acton.

W 1799 po wkroczeniu Francuzów i utworzeniu Republiki Parte-nopejskiej musiał schronić się w Palermo na Sycylii pod...

FONTAINEBLEAU, m. 90 km na płd. wsch. od Paryża, rezydencja królów Francji, a potem Napoleona

potem Dziedzińcem Pożegnania) odbyło się słynne pożegnanie Napoleona ze starą gwardią przed wyjazdem na Elbę.

FRYDERYK AUGUST (23 XII 1750 - 5 V 1827), elektor, a potem król sas., ks. warszawski

Odznaczał się zawsze daleko posuniętą ostrożnością w polityce zagranicznej, dzięki czemu przez długi czas potrafił uchronić Saksonię przed nieszczęściami w epoce pełnej wojen i rewolucji.

JAN VI (13 V 1769 - 10 III 1826), regent, a potem król Portugalii

Należał do dynastii Braganęa, a rządy rozpoczął w 1793 jako regent w imieniu chorej umysłowo matki, Marii I. Zwolennik sojuszu z Anglią, nie zamierzał podporządkować się berlińskiemu dekretowi o blokadzie kontynentalnej. Kiedy korpus Junota wkroczył do Portugalii i kierował się ku Lizbonie, J...