Pchliczka wodna

Występuje często licznie na powierzchni płytkich zbiorników wodnych.

Żylenica nadwodna

Są drapieżne, żywią się przede wszystkim larwami owadów wodnych.

Rzęsielnica wodna

Żyje na wodnych i przybrzeżnych roślinach, również na podmokłych łąkach.

Rzęśluch nadwodny

Najczęściej występuje na polach i łąkach w pobliżu zbiorników wodnych.

Żaba wodna

Rana esculenta L., rodzina Ranidae - żabowate (żaby właściwe). Należy da grupy żab zielonych, które stale żyją nad wodą. Dorasta do 100 mm długości; samce są zawszej mniejsze. Rozprzestrzeniona jest od Francji do środkowego dorzecza Wołgi. Występuje na nizinach, wyjątkowo może w dolinach...

Kurka wodna

Kurka wodna żyje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii. Pokarm jej stanowią przede wszystkim owady wodne.

HYDROFITY, rośliny wodne

Rośliny całkowicie zanurzone w wodzie lub posiadające pływające liście. Posiadają system korzeniowy słabo wykształcony lub całkowicie zredukowany.

Słabo rozwinięte są również tkanki przewodzące i mechaniczne. Organy hydrofitów są bardzo delikatne i wiotkie, skórka liści pozbawiona jest...

Bicz wodny

(-, needlebath); bicz szkocki; zabieg wodoleczniczy wykonywany z tzw. katedry natryskowej. Skupiony strumień wody z gumowego węża z końcówką o średnicy ok. 1 cm, pod ciśnieniem ok. 152-304 kPa (1,5-3 atm.), okresowo przerwany, prowadzi się wg ustalonego kierunku na człowieka przebywającego w pozycji...

Bilans wodny organizmu

Aby zachować prawidłowy bilans wodny, człowiek powinien otrzymywać płyny w ilości wydalonej z moczem i uzupełnionej o straty zachodzące przez parowanie. Na regulację bilansu wodnego wpływają też: aldosteron, przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) i prostaglandyny (działanie natriure-tyczne PGI2).