Jak zakwity glonów i przypływy planktonu wpływają na środowisko wodne?

Inną formą zanieczyszczenia wód morskich są zakwity glonów i przypływy planktonu. Występu­jący na duńskim i norweskim wybrzeżu Morza Północnego zakwit jest wynikiem nadmiernego rozwoju Chlor ochromulina polylepis. Zakwit ten był szczególnie niebezpieczny dla miejscowych łososi. W wodach strefy...

Czym jest energia wodna?

Największe w świecie elektrownie wodne zbu­dowano na rzekach Parana na granicy pomiędzy Brazylią i Paragwajem (moc 12,6 min kW), Ko­lumbia w USA, oraz na Jeniseju w Rosji.

Lilie wodne (grzybieniowate)

Lilie wodne, bo taka jest popularna nazwa tej rodziny, prawdopodobnie były jednymi z pierwszych dwuliściennych na Ziemi.

Czym są zasoby wodne?

Człowiek pozbawiony jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, bez wody tylko kilka dni. Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie sprawia, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę sta­nowi ogromny problem. Niedobory...

Czym jest cyrkulacja wodna?

Rzeki są bardzo ważnym elementem procesu zwanego cyrkulacją wodną. Rozpoczyna się ona w momencie, gdy woda morska pod wpły­wem promieni słonecznych paruje i tworzy chmury. Te z kolei oddają ziemi wilgoć w postaci opadów atmosferycznych (deszczu i śniegu). Przeważająca większość tej wilgoci, spada...

Jak chronić zasoby wodne?

Woda podziemna jest niezwykle istotna dla roz­woju rolnictwa i przemysłu. Wykorzystuje sieją również w gospodarstwach domowych. Na przy­kład w USA 20% zużywanej przez cały kraj wody pochodzi z zasobów wody podziemnej. Niestety w wielu rejonach, np. w znanej z rozwiniętego rol­nictwa Kalifornii oraz w...

Chrząszcze wodne

Niektóre chrząszcze wodne muszą wynurzać się na powierzchnię, aby zaczerpnąć powietrza. Większość form dorosłych chrząszczy wodnych dobrze lata i dzięki temu mogą one błyskawicznie przemieszczać się od jednego zbiornika do dru­giego.

Włosienicznik wodny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o rozmaitych kształtach. Liście pływające ogonkowe, okrągławe lub nerkowate, słabo podzielone, 3-5-płato-we. Liście zanurzone, do 5 cm długie, początkowo wielokrotnie podzielone, później prawie zawsze rozwidlone. Kwiaty o średnicy 2-2,5 cm z 25-30...

Rukiew wodna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o łodygach niekiedy zanurzonych, ukorzeniających się w węzłach, pokładających się lub podnoszących, wysokości 30-50 cm, rzadko do 80 cm. Błyszczące, nieco mięsiste, pierzaste liście składają się z ok. 4 par zaokrąglonych lub jajowatych listków i jednego zawsze...

Szczaw wodny

 

Wygląd: Wieloletnia okazała roślina 90-175 cm wysokości. Liście odziomkowe do 50 cm długie, prawie dwa razy dłuższe od szerokości, podługowato jajowate z głęboko ser-cowatą i zaokrągloną nasadą, na brzegach faliste. Wewnętrzne działki okwiatu bez guzków.

Siedlisko: Brzegi wód stojących i...

Kościenica wodna

Siedlisko: Rowy, brzegi cieków wodnych, łęgi.

Grzybieńczyk wodny

  Wygląd: Roślina wodna o długich, do 150 cm pędach wyrastających z kłącza leżącego w mule dennym i wystających do 10 cm ponad powierzchnię wody.

Mięta wodna

Siedlisko: Bagna, brzegi cieków wodnych, rowy, mokre łąki.

Starzec wodny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 15-60 cm wysokości, wzniesiona. Łodyga z gałązkami odginającymi się do tyłu. Żółtozielone, pierzastodzielne liście ze skierowanymi do przodu 3 lub 4 wąskimi parami odcinków i jednym większym odcinkiem szczytowym; dolne liście zazwyczaj niepodzielne. Żółte kwiaty w...

Żabieniec babka wodna

 

Wygląd: Bylina ponad 100 cm wysokości o liściach wystających z wody, eliptycznych lub jajowatych i łodydze, na której znajduje się okazały stożkowaty kwiatostan. Składa się on z wielokwiatowych okółków i może przekraczać wysokość 50 cm. Poszczególne kwiaty mają wiele owocolistlów, 6 pręcików, 3...

Strzałka wodna

 

Wygląd: Bylina 20-120 cm wysokości. Wszystkie liście odziomkowe, ale zależnie od głębokości wody różnego kształtu: podwodne są pasmowate i pływające; na powierzchni wody owalne, okrągławe i strzałkowate (nazwa!); wyrastające nad wodę - głęboko strzałkowato wycięte.

Na swych długich...

Wgłębka wodna

 

Wygląd: Plecha ok. 1 mm szeroka, zwykle wielokrotnie widlasto rozgałęziona, zielona; łuski brzuszne drobne, bezbarwne. Riccia fluitane s. str. ma na górnej powierzchni siateczkę drobnych poletek i ostre kąty rozgałęzień.

Siedlisko: W kwaśnych spokojnych wodach.  

Występowanie: W Europie...

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...

ZWIĄZEK STUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI WODNYMI ŚRODOWISKA

Od zasobności wodnej zależy też różnorodność gatunkowa fitocenoz, im więcej wody tym więcej gatunków, gdyż panują bardziej sprzyjające warunki życiowe.

Brodobrzanka wodna

Siedlisko: na wilgotnych, żyznych glebach obszarów źródliskowych, w rowach, na brzegach cieków wodnych.