Rukiew wodna

Wygląd: Roślina zwykle żyjąca w wodzie, trwała, naga lub tylko skąpo owłosiona, o wysokości 60-100 centymet-rów. Łodygi rozgałęziają się, dolnej części pełzające i tworzące liczne korzenie przybyszowe, w górnej części podnoszące się lub pływające. Liście są pf ustawione skrętoległe...

Wywłócznik wodny

Wywłócznik wodny jest rośliną wprost niezastąpioną, jeśli chcemy dotlenić staw rybny.

Ptaki wodne

Stopnie przystosowania W sąsiedztwie wody tworzą się różne wodne środowiska, w których odpowiednio do warunków bytują różne ptaki wodne.

Ptaki wodne - O wędrówkach ptaków

Jeszcze gorsze od tego ołowianego gradu, którego dzisiaj nie da się usprawiedliwić, jest dla wielu gatunków ptaków osuszanie podmokłych terenów, które krok po kroku pozbawia ptaki wodne ich pradawnych miejsc wypoczynkowych i zimowisk.

Ptaki wodne - Rzędy: nury i perkozy

Budują z roślin wodnych pływające gniazda w pobliżu brzegu, nury gniazdują na ziemi.

Ptaki wodne - Rząd: rurkonose

Rurkonose to niezwykła nazwa pewnej grupy spokrewnionych ptaków. Pochodzi ona od rogowych, rurkowatych nozdrzy na górnej szczęce dzioba zakończonych otworami nosowymi. Charakterystyczna budowa tego organu wiąże się ze znajdującymi się tam gruczołami solnymi. Za ich pomocą ptaki mogą odciągać czystą...

Ptaki wodne - Rząd: brodzące

Brodzące są ptakami wielkości średniej i dużej, z długimi szyjami i dziobami oraz długimi, cienkimi nogami, na których nie potrafią szybko biegać, lecz jedynie dostojnie kroczyć. Rząd brodzących dzieli się na 5 rodzin, z których 3 reprezentowane są przez kilka gatunków także w Europie. Bociany to...

Ptaki wodne - Rząd: blaszkodziobe, Rodzina: kaczkowate

Wszystkie kaczkowate są mniej lub bardziej ptakami wodnymi.

Ptaki wodne - Podrodzina: kaczki właściwe (pływające)

Nazwa kaczki właściwe dotyczy grupy kaczek bardzo licznych gatunkowo, ale należących tylko do trzech rodzajów, z których tylko jeden {Anas) występuje w Europie. Kaczki właściwe to dosyć młoda, rozwijająca się podrodzina, w której tworzenie się gatunków jest jeszcze w pełnym toku. Zarówno w dzikiej...

Ptaki wodne: Rząd: żurawiowe, Rodzina: chruściele

Chruściele zostały na podstawie wielu cech zarówno dotyczących zachowania, jak i budowy ciała włączone jako odrębna rodzina do rzędu żurawiowych. W rzędzie tym rodzina żurawi znajduje się przed rodziną chruścieli. Niektórzy naukowcy traktują chruściele jako osobny rząd, obok żurawiowych. W...

Ptaki wodne - Rząd: siewkowe

W bardzo bogatym w gatunki rzędzie siewkowych zoologowie wyróżniają przynajmniej 17 bardzo różnorodnych ptasich rodzin zgrupowanych w 3 pod-rzędach: siewkowce (Charadrii), me-wowce (Larij i alki (Alei). Wśpólne cechy budowy kości są najmocniejszym argumentem do zebrania tak różnych ptaków w jednym...

Ptaki wodne - Rodzina: bekasowate

Obejmuje ona ok. 70 gatunków ptaków i tym samym stanowi najliczniejszą rodzinę w rzędzie siewkowych. To główny powód, dla którego należy im się osobny tekst wprowadzający. Bekasowate to małe i średnie ptaki: najmniejsze, jak bekasik, biegus malutki i biegus mały, mają wielkość skowronka, największe -...

Ptaki wodne - Rodziny: wydrzyki i mewy

Wśzystkie mewy są związane ze środowiskiem wodnym, ale tylko jeden gatunek można uznać za ptaka dalekich oceanów.

Ptaki wodne - Rodzina: rybitwy

Rybitwy tworzą dosyć jednorodną rodzinę w rzędzie siewkowych. Szczególnie blisko spokrewnione są z rodziną mew i wydrzykow, z którymi razem znajdują się w podrzędzie me-wowców. Poza wspólnymi cechami siewkowych i charakterystycznymi dla mewowców wykazują cechy właściwe tylko rybitwom. Ich dziób jest...

Ptaki wodne - Rodzina: alki

Alki, liczącą zaledwie 20 gatunków, dość jednolitą grupę ptaków morskich, zalicza się zwykle jako rodzinę lub podrząd do rzędu siewkowych. Niektórzy ornitolodzy wyróżniają je jako osobny rząd. Alki są ptakami małej i średniej wielkości. Najmniejszy gatunek, alczyk, ma zaledwie wielkość szpaka i...

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Pchliczka wodna

Środowisko: powierzchnia niewielkich zbiorników wodnych, zwłaszcza obficie zarośniętych.

Podskocznik wodny

Wygląd: długość 1,1-1,3 mm, ciemno ubarwiona, z długimi widełkami skokowymi podgięty-mi w pozycji spoczynkowej do brzusznej strony odwłoka, przy czym ich końce skierowane są ku przodowi. W razie zagrożenia silne mięśnie gwałtownie odginają je ku tyłowi i w dół, a pchliczka wykonuje dzięki temu...

Żylenica nadwodna

Pokarm: larwy prowadzą drapieżny tryb życia w zamulonych zbiornikach wodnych. Małe larwy polują wśród roślin wodnych, starsze prowadzą denny tryb życia.

Owalnik nadwodny

Wygląd: długość 0,5-0,7 cm. Czarny, okrągławy, silnie wygrzbiecony, co jest bardzo nietypową cechą dla biegaczowatych. Jednak chrząszcz ten należy niewątpliwie do tej rodziny - ma długie, typowe dla biegacza nogi, a ponadto zachowuje się tak jak większość swych krewniaków, co łatwo ustalić...