Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

Nieskończoność

Właściwość bytu nie mającego granic ani końca. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest w pełni i doskonale nieskończony, ponieważ nie jest ograniczony ani przez przestrzeń, ani przez czas i jest w sposób niezmierzony wyższy niż jakiekolwiek stworzenia.

W filozofii arystotelesowskiej materia pierwsza albo...

W poszukiwaniu czasu nadziei…

Tym bardziej możliwy jest rozwój więzi unijnych Afryki, jako, że mieszkańcy tego kontynentu z natury dążą do poszukiwania wzajemnie łączących ich cech niźli w sposób sztuczny rozgraniczania na bazie narodowej.

Filozofia i teologia - konflikt czy wspólpraca w poszukiwaniu prawdy

Na przelomie wieków zmienialy sie poglady na temat jakim jest konflikt czy wspólpraca miedzy filozofia a teologia w poszukiwaniu prawdy.

Poszukiwanie straconego czasu

Wiem, że nic nie wiem mawiał już zwalczający relatywizm sofistów Sokrates i wypada nam przyznać rację wielkiemu myślicielowi starożytności, gdyż niezaprzeczalnym faktem jest, iż im więcej wiedzy przyswoi sobie nasz mózg, to o ile pominiemy przypadki intelektualnego narcyzmu i samozachwytu, to w tym większym stopniu uzmysławiamy sobie, jak fragmentaryczna jest nasza wiedza. We współczesnym świecie, który zdaniem sporej części badaczy wchodzi w okres postindustrialny, to ...

Poszukiwanie

Wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania → zasobów złóż kopalin lub wód podziemnych.

Postępowanie podczas poszukiwania pracy, Poszukiwanie talentów, Nabór pracowników wykonawczych

Jeżeli poszukiwany jest szef grupy, wówczas należy znaleźć osobę, która: -    dobrze współpracuje w zespole, -    posiada umiejętność doskonalenia i pogłębienia wiedzy, -    posiada większą wiedzę niż pozostali w grupie, ponieważ inni pracownicy będą przychodzić po pomoc i radę, -    posiada umiejętność łagodzenia napięć między pracownikami oraz budowania stosunków ...

POSZUKIWANIE IDEI NOWEGO PRODUKTU

Pierwsza faza procesu —> rozwoju nowego produktu. Punktem wyjścia rozpo-częcia p.i.n.p. są potrzeby potencjalnych nabywców. Pomysły na n.p. mogąpochodzić z wielu źródeł: od klientów, dystrybutorów, pracowników i zarządu,własnych laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych oraz analizy...

Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”.

Poszukiwania kolorystyczne

Rutyna kae wiekszosci kompozytorów traktowac barwe akordów czy zestawieninstrumentalnych konwencjonalnie i tylko wybitni nowatorzy, którzy w tym zakresie okazalisie te eksperymentatorami, poszukiwali rozwiazan nietypowych, twórczych.

W poszukiwaniu prawd i wartości

Piąty Anioł zasadza się na podobnej konstrukcji: pisarz wychodzi od faktów ku poszukiwaniu ich przyczyn, a więc od tego, co czytelnik wie, ku temu, co nieznane.

Poszukiwania

Nigdy nie ma się za dużo informacji o miejscu, do którego się jedzie. Trzeba kontaktować się z ludźmi, którzy już je znają, czytać książki, studiować mapy. Upewnić się, że zabierane mapy są pewne i aktualne. Trzeba dowiedzieć się o miejscową ludność. Czy będzie raczej przyjazna i pomocna, czy...

POSZUKIWANIA

Najlepiej prowadzić poszukiwania z powietrza, ale zła pogoda, warunki nieodpowiednie do latania oraz zła widoczność mogą sprawić, że poszukiwania będą kontynuowane pieszo, chociaż ratownicy dysponują samolotami.