Poszukiwacze zaginionej Arki

Poszukiwacze zaginionej Arki

Czytaj Dalej

Odtworzenie aktów postępowania sądowoadministracyjnego (postępowanie w sprawie aktów zaginionych i zniszczonych)

Po przeprowadzeniu właściwego postępowania rozpoznawczego sąd orzeka postanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta mogą być odtworzone lub że odtworzenie akt jest niemożliwe.

ARKA

Arka Noego zob. Arka Przymierza pozłacana skrzynia z drzewa akacjowego, ozdobiona dwoma złotymi cherubami (Ex. Arka oryginalna zaginęła po upadku Jerozolimy w 586 pne.

ARKA NOEGO

występuje na arrasach wawelskich wykonanych wg kartonów Michiela Coxie (1553-71) w scenach z cyklu Dzieje Noego: budowa arki, wejście do arki, potop i wyjście z arki.

ARKA PRZYMIERZA

Woudstra, The Ark of Covenant from Conquest to Kingship, Ph 1965; G. Bienkinsopp, Kiriath-Jearim and the Ark, LBL 88 (1969) 143-156; J. Gutman, The History of the Ark, ZAW 83 (1971) 22-30; M.

BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

Kolbuszewski, Z teki pośmiertnej Arki B. Hajduk, Arka B. Hajduk, Nieznane wystąpienia Arki B.

Arka

Jung mówi o arce jako symbolu łona matki. Arką Przymierza nazywano arkę Izraelitów; również określano tak Matkę Boską jako Pośredniczkę zbawienia.

Arka Noego

Wówczas Noe pomazał z zewnątrz arkę żywicą i smołą, a tutaj Chrystus umocnił arkę swego ciała potężną zaporą wiary” .

Arka Przymierza

Dlatego Litania loretańska zawiera wezwanie: „Arko Przymierza! ”, a także Ojcowie Kościoła sławili Najświętszą Maryję Dziewicę pod tym tytułem: ,,»Powstań, Panie, ku odpoczynkowi Twemu, Ty i arka uświęcenia Twe-go« (Ps 131,9).