Postulat

Czytaj Dalej

POSTULAT

  POSTULAT (łc. postulat; nm. Postulat 1.

Podstawowe postulaty w logistyce towarów

Spośród wymienionych tutaj głównych postulatów logistyki wyrażanych często za pomocą 6R czy 6W znajduje się postulat „richtige Qualitat — right ąuality - właściwa jakość”.

PODSTAWOWE PROBLEMY I POSTULATY POLITYKI KADROWEJ

Postulaty te powinny być - z jednej strony - uwzględnione w projekcie funkcjonowania działu kadr, jakby weń wbudowane, z drugiej strony - ich realizacja powinna być również wpisana w zadania zreorganizowanego działu.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku. Postulat hołdowania wartościom moralnym mimo pewnych stereotypów, ciasnoty umysłowej, przeciwnościom losu.

DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty)

  DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty) ang. implicit definition, axiomatic definition; inne odpowiedniki w językach obcych > definiq'a przez postulaty metod.

Trzy postulaty funkcjonalizmu

 

*funkcjonalnej jedności społecznej – odnosił się tylko do społ.pierwotnych.stworzony przez Malinowskiego mówił o skłonności społ.do unifikacji kulturowej w celu zaspokojenia potrzeb

*funkcjonalizmu uniwersalnego – przyjmuje się,ze wszystkie formy społ.i kulturowe mają funkcje...

Postulaty Polaków pod adresem prawa

• większość Polaków opowiada się za gwarancyjną funkcją konstytucji.

• grupy zawodowe powinny mieć możliwość stanowienia własnego prawa,

• autonomii prawnej grup wyznaniowych, narodowych i regionalnych.

• referendum powinny być rozstrzygane ważne dla społeczeństwa sprawy.

• maksymalizmu prawnego...

Uwagi, postulaty, dezyderaty w filozofii

Tradycyjnie obwinia się Nietzschego o etyczny nihilizm, choć niektórzy dostrzegają przeciwnie – właśnie próbę przezwyciężenia nihilizmu, gdyż Nietzsche powstanie etyki europejskiej tłumaczył m.in. chęcią ukrycia wad i marności pod pojęciami obowiązku, cnoty i uczciwości. Nietzsche głosił...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTULATY POSTMODERNISTYCZNEJ REFORMY EDUKACJI

Przywrócenie rangi kultury popularnej w wychowaniu

Przyznanie jednostkom prawa do odpowiedzialności za wybór sposobu życia

Urzeczywistnianie wolności bycia sobą i samostanowienia o własnej tożsamości

Uprawomocnić lokalne formy wiedzy

Pozbawić władzy dyskurs...