Postępowanie karne

Czytaj Dalej

Ściągi z prawa karnego i postępowania karnego

MATERIALNE określa: zasady odpowiedzialności karnej czyny będące przestępstwami kary grożące za popełnienie przestępstw środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego P.

Postępowanie karne

- sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu, zasada ścigania z urzędu- art. Gardocki, Prawo karne, wyd.

Prawa oskarzonego w postępowaniu i procesie karnym.

Wyżej wymienione prawa są najważniejszymi jakie przysługują oskarżonemu w toku postępowania i procesu karnego. Wynikają one z Kodeksu Postępowania Karnego.

Postępowanie karne notatki wykłady UR

Poszczególne przesłanki procesu karnego Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania karnego #Nieprzestępność czynu # Znikomość społecznej szkodliwości czynu # Niekaralność czynu # Śmierć oskarżonego # Przedawnienie karalnOŚCI # Powaga rzeczy osądzonej oraz zawiłość sporu # Podsądność sprawy karnej # Brak skargi uprawnionego oskarżyciela # Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ...

Elementy kodeksu postępowania karnego

Wydział sadu okręgowego- karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilny, gospodarczy, penitencjarny i wykonawczy. Apelacyjne- karny, czynności prawne, wizytacje Zasada niezawisłości sądu- jeżeli nie jest szanowana to ustrój upada.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Warunkowe umorzenie jest szczególnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy.

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

W kodeksie postępowania karnego nie występują  przepisy dotyczące  stricte dzieci.

Konstytucyjna regulacja prawa do obrony w postępowaniu karnym

Jest to jedno z najbardziej doniosłych praw jednostki i należy je rozumieć w 2 aspektach: w znaczeniu formalnym – oznacza prawo do posiadania obrońcy z wyboru, a jeśli to nie jest możliwe to obrońcy z urzędu w znaczeniu materialnym – ozn takie ukształtowanie procedury karnej, która stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika procesu.

NA JAKI OKRES POSTĘPOWANIE KARNE MOŻE ZOSTAĆ WARUNKOWO UMORZONE? JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SPRAWCĘ, WOBEC KTÓREGO UMORZONO POSTĘPOWANIE KARNE?

Umorzenie występuje na okres próbny, który może wynosić od 1 roku do 2 lat.

Można nałożyć na sprawcę pewne obowiązki w postaci:

obowiązki informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego

wykonywania obowiązku...

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO?

Art. 66 KK Są one następujące:

popełnione przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności

sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne (nie bierze się jednak pod uwagę skazań, które uległy zatarciu)

okoliczności popełnienia czynu nie...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

 

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści...

Jak motywują swe postępowanie bohaterowie Cyda Pierrea Corneillea? (uzasadnij swoją wypowiedź na podstawie wybranych cytatów)

Pierre Corneille to jeden z wybitnych twórców francuskiego XVII – wiecznego dramatu klasycystycznego. Oprócz Cyda napisał komedie : Melite, Wdowa, Galeria pałacowa, największą sławę zyskał tragediami : Madea, Śmierć Pompejusza, Herakliusz. Klasycyzm w jego twórczości polegał na sięganiu do...

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet to główny bohater tragedii Szekspira pod tym samym tytułem. Jest to szkocki wódz, krewny króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale, jak się okazuje, nie da się przewidzieć jego czynów. Makbeta kształtują wróżby, nagle...

Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?

Antygona była córką króla Edypa i Jokasty, pochodziła z rodu, nad którym wisiała klątwa kazirodztwa. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci: Polinejkesa i Eteoklesa. Była piękną, młodą kobietą o dobrym sercu i nieco męskim charakterze.

Na polu walki zginęli jej dwaj bracia: Polinejkes jako...

Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści wyraźnych kryteriów wartościowania człowieka i jego...

Moja ocena postepowania Zenona Ziembiewicza

Zofia Nalkowska w "Granicy" przedstawila czlowieka jako istote zlozona i wieloplaszczyznowa. Przykladem tego moze byc osoba glównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postepowania nie moze byc jednoznaczna, gdyz brak jest w powiesci wyraznych kryteriów wartosciowania czlowieka i jego czynów. Rózni ludzie...

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...