Postępowanie na sali porodowej przed porodem

1.    Należy ogrzać stanowisko do resuscytacji noworodka i inkubator do temperatury 36°C (musi być on wcześniej przygotowany na oddziale intensywnej terapii noworodka i przywieziony na salę porodowa), przygotować ciepłe chusty, pieluszki.

2.    Temperatura na sali porodowej powinna wynosić 24-26,6°C...

Postępowanie bezpośrednio po porodzie

Zważywszy na to, iż wcześniak potrafi utrzymać stałą temperaturę ciała w wąskim zakresie temperatur otoczenia (z powodu wzmożonej utraty ciepła, małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej białej i brązowej, niewielkich zapasów glikogenu,wysokiego współczynnika powierzchni do masy ciała...

Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem...