Postępowanie usprawniające u pacjentów z porażeniem połowiczym

Przyczyną ogniskowych uszkodzeń mózgu dorosłych bywają najczęściej udary, urazy i guzy mózgu. Rzadziej uszkodzenia mogą być następstwem innych przebytych procesów chorobowych (toksycznych, alergiczno-zapalnych).

Symptomatologia jest podobna: objawy osiowe

- zazwyczaj niedowład spastyczny (najczęściej...

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych

Postępowanie usprawniające w uszkodzeniu nerwów obwodowych jest konieczne bez względu na charakter uszkodzenia (axonotmesis, neurotmesis). Obejmuje zabiegi fizykalne i kinezyterapię. Kinezyterapia ma na celu:

•    zapobieganie pojawianiu się i opóźnienie zmian degeneracyjnych w mięśniach, zaników...

Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

Zasady poufności mogą zostać złamane, jeśli terapeuta uważa, że niepełnoletni pacjent jest narażony na poważne ryzyko. W pracy z nastolatkami i ich rodzicami nie zawsze jednak jest jasne, jaki poziom ryzyka jest dostatecznie poważny, żeby naruszyć zasady poufności. Oczywiście jeżeli terapeuta widzi...

Postępowanie z mlekiem po udoju

Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

Zasady postępowania z odpadami

Wszelkiego rodzaju odpady związane z podawaniem chemioterapii należy traktować jako toksyczne. W związku z tym należy postępować z nimi z zachowaniem szczególnej ostrożności. Strzykawki, igły, gaziki, pozostałości leków, ampułki powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu zamykanych...

Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

Dwa elementy TPB zaburzeń odżywiania nie podlegają negocjacjom i klinicysta musi jasno zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego w tych sprawach nie może ustąpić. Tak jak w przypadku wszystkich niepodlegających negocjacjom kwestii, konieczna jest ich przejrzystość oraz dokładne wyjaśnienie pacjentce...

Postępowanie na sali porodowej przed porodem

1.    Należy ogrzać stanowisko do resuscytacji noworodka i inkubator do temperatury 36°C (musi być on wcześniej przygotowany na oddziale intensywnej terapii noworodka i przywieziony na salę porodowa), przygotować ciepłe chusty, pieluszki.

2.    Temperatura na sali porodowej powinna wynosić 24-26,6°C...

Postępowanie bezpośrednio po porodzie

W celu zmniejszenia utraty ciepła można dodatkowo zastosować folię aluminiową owijając nią dziecko.

Postępowanie usprawniające w chorobach narządu ruchu

W leczeniu schorzeń zwyrodnieniowych i zapalnych narządu ruchu bardzo ważne miejsce zajmuje usprawnianie.

Do najważniejszych metod rehabilitacji schorzeń narządu ruchu można zaliczyć:

1. Ćwiczenia izometryczne - uszkodzenie chrząstek stawowych przy umiarkowanym procesie zapalnym nie stanowi...

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem...