Posłannictwo

Czytaj Dalej

ŻYCIE I POSŁANNICTWO JEZUSA

Chrystianizm powstał z nauki Jezusa, który urodził się w Palestynie za czasów Augusta i został ukrzyżowany w Jerozolimie za panowania Tyberiusza, przy czym, praktycznie rzecz biorąc, dat tych wypadków nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnie. Nasze informacje o tych zdarzeniach, mających zasadnicze...

Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

W teologii mówi się, że na początku czasów B stworzył istoty duchowe z niczego. O aniołach dowiadujemy się z Pisma Św. ST zawiera wzmianki o jakiś istotach rodzaju męskiego. ST mówi o specjalnym rodzaju aniołów tzw. „anioł Jahwe”. Anioł taki ma 4 postacie: jest reprezentantem B, głową wszystkich istot...

Posłannictwo Boże

Akt wysłania (albo “pochodzenia”). Drugiej i Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświęt-szej przez Ojca niebieskiego w wieczności i czasie (zob. J 14, 26; 20, 21; Ga 4, 4-6).

Zob. apropriacja, filioque, pochodzenie osób Boskich, teologia Trójcy Przenajświętszej.