Poselstwo

Czytaj Dalej

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Poselstwo po Henryka

  Do Paryża wysłano poselstwo okazałe i godne. W końcu obaj władcy zaprzysięgli dawne i nowe prawa, po czym poselstwo doręczyło Henrykowi dokument elekcyjny i ogłosiło go królem polskim i wielkim księciem litewskim.

POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny

POSELSTWO Z DZIKICH PÓL od Sowiźrzała do małocnotliwej drużyny, dialog satyryczny J.