Kolos, olbrzymi posąg

Nadnaturalnej wielkości posąg (przede wszystkim bogów lub władców), który symbolizuje siły nadnaturalne (np. siedzące posągi w Abu Simbel lub Kolos z Rodos, jeden z siedmiu cudów świata).

Wały Szczecina

Jako mnie teraz obronę pan powierzył, tak obronię Szczecin, żeby tych zamorskich rybojadów dwakroć tyla nalazło!

Zabytki Szczecina

Kiedy brandenburczycy zostali zmuszeni do wycofania się z zamku Szczecin znów dostał się w ręce szwedzkie. W 1806 roku na zamek wkraczają wojska Napoleona, a po jego klęsce, w 1813 roku Szczecin wraca w ręce pruskie.

Święta Flora

Flora, dziewica i męczennica (+ 851).

Port w Szczecinie

Zajmuje bagnisty, poprzecinany licznymi kanałami obszar między Odrą i ujściem Regalicy do jeziora Dąbie. W części zach. i pn. znajdują się nabrzeża drobnicowe, we wsch. rejon przeładunków masowych. Należał do największych portów nad Bałtykiem. Działa tu wiele wyspecjalizo­wanych spółek. Do portu...

Flora

Ogół roślin występujących na określonym obszarze, w określonej epoce geologicznej, a także w określonym środowisku ekologicznym.

Flora naturalna organizmu ludzkiego

•    Znaczenie flory fizjologicznej dla organizmu człowieka: - pozytywne: >    ochrona przed kolonizacj ą drobnoustroj ami patogennymi zajęcie receptorów na komórkach gospodarza, wydzielanie mucyny, wytwarzanie substancji przeciwbakteryjnych (małe kwasy tłuszczowe produkowane przez florę jelitową hamują wzrost Salmonella spp.

Fizjologiczna flora dróg moczowo-płciowych

Po tym krótkim okresie poziom estrogenów obniża się, co powoduje spadek poziomu glikogenu w komórkach nabłonka pochwy, pH pochwy staje się obojętne, a florę fizjologiczną tworzą: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp.

FLORA FIZJOLOGICZNA

Najsilniejszy wpływ na skład mikroflory mają z jednej strony zakażenia, a z drugiej leczenie antybiotykami, na które większość fizjologicznej flory jest bardziej wrażliwa niż czynniki patogenne.

Fizjologiczna flora jelita

Składa się na nią prawdopodobnie około 500 gatunków bakterii (oraz grzyby i pierwotniaki), występujących w ogromnych liczbach (ponad 10n jednostek tworzących kolonie [jtk.] na gram treści). Większość z tych mikroorganizmów jest dotąd niepoznana; wiedza o nich pochodzi z przeglądowych badań...

Fizjologiczna flora skóry

Jest ona mniej liczebna niż flora jelitowa (około 107 jtk.

Flora pochwy

Ochronne działanie mikroflory przed zakażeniami występuje w najsilniejszym stopniu na nabłonku pochwy. Podstawowym składnikiem są względnie beztlenowe Gram-dodatnie laseczki z rodzaju Lactobacillus, które, wytwarzając duże ilości kwasów organicznych (głównie mlekowego) oraz wiele różnych substancji...