Portret damy

Czytaj Dalej

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret Polaków okresu pozytywizmu Zbiorowy portret Polaków, który wyłania się z literatury pozytywizmu, jest zdecydowanie bardziej obiektywny od romantycznego.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Ale choć współczuł bie–dakom, nie miał już z nimi wspólnego języka. Dzięki temu większość z nich dokonała jednak czegoś w życiu i potrafiła skierować uwagę społeczeństwa w pożądanym przez siebie kierunku.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety kochanków dawniej i dziś. Miłości przecież nie da się kupić, nie można także udawać, że się kogoś kocha.

Portrety matek w literaturze.

W literaturze polskiego oświecenia obok postaci modnych dam, bez­krytycznie naśladujących cudzoziemską modę pojawia się też pozytywny portret prawdziwej matki Polki. W epoce pozytywizmu nadal funkcjonował portret matki Polki.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Inteligencja nie może więc dać hasła, czego oczekują od niej chłopi i stanąć na czele ogólnonarodowej walki o wolność. Ten ujemny portret polskiego inteligenta uzupełnia wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zatytułowany "Śmierć inteligenta": Przeziębiony.

„KORDIAN” - PORTRET PSYCHOLOGICZNY TYTUŁOWEGO BOHATERA (DYNAMIZM POSTACI)

Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny.

Cechuje go:

1. samotność

2. niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go

3. nieszczęśliwa miłość

4. indywidualizm i tajemniczość

5. skłonność do...

„LALKA” - PORTRET STANISŁAWA WOKULSKIEGO

Doktor Schuman powiedział o Stachu: „Skupiło się w nim dwóch ludzi: romantyk sprzed roku 1860 i pozytywista z 1870”. Osobowość Wokulskiego ukształtowała się w epoce romantyzmu, ale żyć i działać przyszło mu w potywiźmie. Cechy jakie się w nim skupiły, ich kontrowersyjność, wywołująca brak...

Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

Damską odmianą fircyka jest żona modna. Portrety ich są mniej rozbudowane, mniej soczyste i zindywidualizowane. W rzeczywistości więcej było okazji do obserwowania postaci negatywnych, więc pisarze mieli bogatszy materiał do ich portretów.

Portrety i karykatury Polaków w twórczości pisarzy oświecenia

Celem krytyki sentymentalnej tkliwości, pogoni za zbytkami i pasożytnictwa było ośmieszenie postawy modnej damy, rozpasania „modnego” paniczyka, czy ślepo zapatrzonego w „złotą wolność” Sarmaty.

Polaków portret własny na podstawie Pieśni o spustoszeniu Podola J. Kochanowskiego

Walczyli dalej tylko przeciw sobie, o kawałek ziemi, o „kreskę” na sejmiku, z powodu kłótni o pozbawienie znaczenia sprawy, zamiast gromadzić siły przeciw ościennym wrogom, Tatarom i Turkom. Politycznym – bo żądania te skierowane są przede wszystkim do szlachty, na barkach której ciąży obowiązek obrony kraju.

Portrety matek w literaturze

W literaturze polskiego oświecenia obok postaci modnych dam, bez­krytycznie naśladujących cudzoziemską modę pojawia się też pozytywny portret prawdziwej matki Polki. W epoce pozytywizmu nadal funkcjonował portret matki Polki.

Polaków portret własny w literaturze romantyzmu

Był więc, podobnie jak Sędzia Soplica, tradycjonalistą, dbającym o zachowanie dawnych obyczajów i narodowych wartości. Na podstawie własnych wspomnień i spostrzeżeń poeci portretowali zwykłych ludzi i narodowych bohaterów, takich jak Konrad lub Kordian.

Portrety kobiet w literaturze

W epoce romantyzmu echa tego negatywnego stosunku do sfran­cuziałych dam odnajdujemy w epopei Adama Mickiewicza "Pan Ta­deusz".

Portret Justyny Orzelskiej na tle innych postaci kobiecych w literaturze

Jej delikatność i dobroć, i jednoczesny upór w dążeniu do wytyczonego celu powodują, że mnie kojarzy się ona z „aniołem”, a jednocześnie z prawdziwą kobietą, którą darzymy sympatią i której problemy potrafimy zrozumieć, mimo upływu wieku.

„Samotność, cóż po ludziach?” najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Myślę, że takiej samotności doświadczali przede wszystkim ci, którzy przerastali innych ludzi pod różnymi względami. Dzięki temu większość z nich dokonała jednak czegoś w życiu i potrafiła skierować uwagę społeczeństwa w pożądanym przez siebie kierunku.

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

W „Pamiętnikach” prezentuje swój portret jako szlachcic i żołnierz, patriota i świetny kompan, słowem, wzór godny naśladowania. Sienkiewiczowi, który pisząc „Trylogię”, przeglądał je wielokrotnie.

Wisława Szymborska – pierwsza dama polskiej poezji. Interpretacja wybranych wierszy poetki.

Nie daje gotowych i jednoznacznych odpowiedzi, mnoży znaki zapytania i wątpliwości.

Portret Żyda w literaturze poliskiej

Daje on przykłady okrutnego przystosowania, przerażającego cynizmu, na jaki może zdobyć się człowiek moralnie zdeprawowany przez obóz.

Julian Przyboś - Notre – Dame

Z miliona złożonych do modlitwy palców wzlatująca przestrzeń!

Lecz zdjęło mnie z iglicy jak z haka Wnętrze – przerażenie.

Wyszydzony i opluty śród poczwar rozdziawionych deszczem

wiem: Co znaczę ja żywy o krok od filarów!

Te mury z odrąbanych skał – jak łby ponade mnie

zmartwychwstają z...