Portret

Portret

Czytaj Dalej

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret Polaków okresu pozytywizmu Zbiorowy portret Polaków, który wyłania się z literatury pozytywizmu, jest zdecydowanie bardziej obiektywny od romantycznego.

PORTRET

Ukazując mu bezustannie jego prawdziwą twarz, ukrywaną przed otoczeniem, portret przejmuje go takim przerażeniem, że w końcu przebija obraz sztyletem i zostaje znaleziony ze sztyletem we własnym sercu, z twarzą uwiędłą, odpychającą, leżący bez życia pod portretem o młodym i pięknym obliczu.

Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

W rzeczywistości więcej było okazji do obserwowania postaci negatywnych, więc pisarze mieli bogatszy materiał do ich portretów. Ostatnią historię szlachecką napisał Adam Mickiewicz, z pełną świadomością, że to ostatni portret polskiej szlachty.

Portret

tych osób, lubteż wizerunki władców (galerie portretów przodkóww rezydencjach renes. Portret, (franc.

Portrety matek w literaturze.

W epoce pozytywizmu nadal funkcjonował portret matki Polki. W okresie drugiej wojny światowej odżywa w literaturze portret matki Polki, kobiety patriotki.

Portrety matek w literaturze

W epoce pozytywizmu nadal funkcjonował portret matki Polki. W okresie drugiej wojny światowej odżywa w literaturze portret matki Polki, kobiety patriotki.

Portrety kobiet w literaturze

Ignacy Krasicki w satyrze "Żona modna" przedstawił portret kobiety, która w pogoni za cudzoziemską modą doprowadza swego męża do ruiny majątkowej. Analogiczny portret żony modnej zaprezentował Julian Ursyn Niem­cewicz w komedii politycznej pt.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Nie zawsze jednak w literaturze portret inteligenta był tak doskonały, jak w wymienionych dotąd przykładach. Ten ujemny portret polskiego inteligenta uzupełnia wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zatytułowany "Śmierć inteligenta": Przeziębiony.

Portret sarmacki

Gatunek portretu charakterystycznydla poi. portretu renes.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Portrety i karykatury Polaków w twórczości pisarzy oświecenia

Szlachetne portrety Polaków zaproponowane przez Niemcewicza, Krasickiego, Kołłątaja i Staszica były sygnałem do zmian, do zrobienia rachunku sumienia i do radykalnej poprawy.

Polaków portret własny w literaturze romantyzmu

Portret Polaków stał się tematem wielu wypowiedzi literackich epoki romantyzmu. Na podstawie własnych wspomnień i spostrzeżeń poeci portretowali zwykłych ludzi i narodowych bohaterów, takich jak Konrad lub Kordian.

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

W „Pamiętnikach” prezentuje swój portret jako szlachcic i żołnierz, patriota i świetny kompan, słowem, wzór godny naśladowania.

Portret człowieka wyłaniający się z bajek I. Krasickiego. Opis portretu oprzeć na interpretacji wybranych bajek poety.

 

Bajki Krasickiego obejmują 179 utworów zebranych w dwóch tomach.. Są one uniwersalne, poeta wyraził w nich poglądy racjonalistyczne i refleksyjnie spojrzał na życie oraz otaczający go świat. Przedstawił wiele aspektów rzeczywistości XVIII-wiecznej Polski. Wyśmiewał liczne wady ludzkie: głupotę...

Portret Żyda w literaturze poliskiej

W "Pożegnaniu z Marią" autor maluje portret starej żydówki, która nie doczekawszy mającej także uciec z getta córki i zięcia, wraca tam dobrowolnie, by z rąk oprawców "umrzeć po ludzku".

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Portret psychologiczny Stroopa jest nie tyle odrazajacy co interesujacy.

Portret kliniczny człowieka (Kozielecki)

  Portret quasi - kliniczny występuje w koncepcji psychodynamicznej.

Fajumskie portrety

portrety sepulkralne z I—IV w.

Portret psychologiczny w okresie dorastania

PORTRET PSYCHOLOGICZNY W OKRESIE DORASTANIA Rozwój fizyczny- adolescencja (dorastać do dojrzałości) Wyzwania: - konieczność przystosowania do wyraźnych zmian fizycznych i seksualnych, - znalezienie własnej tożsamości, - utworzenie nowych relacji interpersonalnych, - wyrażenie odczuć seksualnych.