Porcelana

Porcelana

Czytaj Dalej

Korony złożone licowane technika napalania porcelany

W skład typowych porcelan do napalania na metal wchodzi - jako składnik główny (64,2-69,4%) dwutlenek krzemu oraz tlenki: baru, wapnia, potasu, sodu, glinu, litu i magnezu.

Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

Potrzaskana porcelana leżąca „na świeżych kurhanach” jest symbolem zniszczenia świata, zapo­wiedzią zagłady wszelkich wartości. tak nie żal jak porcelany.

Miśnieńska porcelana, saska porcelana

Spitzenfiguren; częśćstroju z tiulu, niekiedy z koronki, zanurzano w rzadkiejmasie porcelanowej i po udrapowaniu na figurcewypalano; tiul spalał się, a porcelana dawała efektwymodelowanego stroju); w 1 poł.

Chińska porcelana

, a następnie postacie Chińczyków, zwierzątznanych z przedstawień w porcelanie chin. porcelanajezuicka, wyrabiana przeważnie w Kantonie, przeznaczonajedynie na eksport do Europy, a zdobionamotywami o tematyce eur.

Berlińska porcelana

wprowadzono na wzór porcelany chin.

Porcelana

również porcelaną),której podstawowymi składnikami są: kaolin,skaleń i krzemionka; skaleń topi się w wysokiej temp. Wyroby porcelanowezdobi się dekoracją piast, i mai.

Nymphenburska porcelana

Wyroby produkowaneod 1747 w Neudeck k. Monachium, a od 1761 wNymphenburgu, w wytwórni zał. przez króla bawarskiego,Maksymiliana Józefa.

Rozkwit nastąpił w latach1754-67. Specjalne znaczenie w n.p. osiągnęłaplastyka figur., której twórcą był rzeźbiarz z LuganoF. A. Bustelli.

Zarówno jego seria 16 figurek...