Popularne

Popularne

Czytaj Dalej

Sztuka popularna, zdobnictwo

Cyganie i cyrkowcy Sztuka popularna nierozerwalnie związana jest z pewnymi grupami zawodowymi i społecznościami, na przykład z cechami rzemieślniczymi. Jak zawsze w przypadku sztuki popularnej liternictwo miało niezwykle bogatą, barokową formę.

DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA POPULARNE

Doniosłą rolę odgrywały popularne cz. Szczególnie ważną funkcję spełniały popularne cz. Popularne cz.

KULTURA MASOWA I KULTURA POPULARNA

Dwight Macdonald- od 1944r szybka kariera terminu Def kultury masowej: Edgar Morin wytw zg z uwzgl masę towarową normami produkcji przemysł, rozprzestrz przy pomocy technik przekazu masowego, zwraca się do mas społ Kłoskowska obejmuje zj współczesnego przekaz wszelkim masom odbiorców identycznych/ analogicznych treści z nielicznych źródeł Golka treści przekaz za pomocą techn śr masowego przekazu (prasy, radia, tv), cechują się dużym scentral pr nadawania ...

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur. sztuce

TANIEC ŚMIERCI, motyw popularny w eur.

Popularne języki programowania.

W Polsce pojawił się on dość późno gdyż komputery wyposażone były przede wszystkim w systemy typu DOS, które potrafiły interpretować polecenia BASIC-a (język wykorzystywany niegdyś między innymi w Commodore i ZXspectrum), a jedynym popularnym językiem dostępnym na ten system był Turbo Pascal firmy Borland. Bardziej popularne programy do pisania aplikacji w C++ dla Windows to np.

SOWIŹRZAŁ, zbiór popularnych powiastek humoryst.

SOWIŹRZAŁ, zbiór popularnych powiastek humoryst.

Wskaż wady i zalety kultury popularnej (masowej)

Zaletą jest to, że dociera do środowisk, których uczestnictwo w tzw. kulturze wyższej jest nieosiągalne.

Wadami zaś niski poziom treści, komercjalizacja, oraz to, że zmusza ona do jednakowego myślenia i szufladkuje wszystkich odbiorców. Niektórym ludziom trudno odnaleźć się w gąszczu mediów...

FILOZOFIA POPULARNA

  FILOZOFIA POPULARNA fr.

ZNAJOMOŚĆ SKRÓTÓW POPULARNYCH INSTYTUCJI ORAZ PRZYWÓDCÓW NIEKTÓRYCH PAŃSTW

Wyniki sondażu dostarczają także informacji o tym, w jakim stopniu Polacy znają skróty instytucji krajowych i międzynarodowych używane często w publicystyce i informacji oraz czy orientują się w jakich państwach przywódcami są wymienione w ankiecie osoby.

Znajomość skrótów nazw instytucji

Badanym...

Popularne strategie motywacji

Coraz popularniejsze staje się również zezwolenie na pracę w domu albo dzielenie stanowisk pracy z innymi.

Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

W ostatnich latach w wielu dyscyplinach naukowych i w praktyce społeczno-ekonomicznej daje się zauważyć „renesans” metod jakościowych. Jednakże badania jakościowe rozumiane bywają w różnych sposób (Kowal 2003, Myers 1997).

"Jakościowy" oznacza w sensie filozoficznym - dotyczący jakości, będący...

BRACIA WORKOWI, bracia pokutnicy Chrystusa, fratres saccati, saccophori (nazwa popularna od kształtu i jakości szaty zak.), fratres de poenitentia Jesu Christi

Różnorodne ugrupowaniazak. związane genetycznie z ruchem pokutnym XIII w.i być może również z begardami ( -> beginki i begardzi).

Opierali się przeważnie na regule św. Augustyna (-> Augustynareguła), choć były także ugrupowania franciszkańskie (np.grupa Rajmunda z Athenulphe); praktykowali surowe...

Charakterystyka popularnych fryzur historycznych na potstawie ilustracji

Zmieniała się razem z historią i tworzącymi ją ludźmi. Zawsze jednak korzystała z minionych wzorów Historia rzemiosła zawodu fryzjerskiego sięga bardzo dawnych czasów.Pielęgnowanie włosów było wynikiem potrzeb człowieka ?chęci upiększania ciała i dbałości o wygląd zewnętrzny.Decydujący wpływ na rozwój rzemiosła fryzjerskiego wywierała moda.,jego rozwój łączy się ściśle z istnieniem miast.Z dokonywanych odkryć i badań wynika że już od 5000tys lat ...